Category: Nhóm EXO

Nhóm EXO

Bài thi có câu hỏi liên quan đến số thành viên của EXO gây tranh cãi

Bài thi có câu hỏi liên quan đến số thành viên của EXO gây tranh cãi

Bài thi có câu hỏi liên quan đến số thành viên của EXO gây tranh cãi: Gần đây, có một bài viết được chia sẻ lên trang mạng xã hội và người này đã tiết lộ hình ảnh tin nhắn chụp từ bài thi âm nhạc, trong đó có câu hỏi liên quan đến EXO khiến người này khá thất...