Category: Mẹo vặt

Mẹo vặt

Mẹo khởi động lại máy tính Windows mà không cần bấm giữ nút Start

Mẹo khởi động lại máy tính Windows mà không cần bấm giữ nút Start

Mẹo khởi động lại máy tính Windows mà không cần bấm giữ nút Start: Để khởi động lại, bạn vẫn sẽ phải kích hoạt shutdown.exe với tham số 'r', do đó câu lệnh của bạn sẽ luôn bắt đầu với shutdown /r. Cũng giống như tùy chọn tạo shortcut, tham số /f sẽ "ép" máy tính khởi...