Tag: Exciter 135 2016

Yamaha Exciter 150 MotoGP Edition 2017 tại Thái Lan giá 39,6 triệu VNĐ

Yamaha Exciter 150 MotoGP Edition 2017 tại Thái Lan giá 39,6 triệu VNĐ

Yamaha Exciter 150 MotoGP Edition 2016 tại Thái Lan giá 39,6 triệu VNĐ: Ấn phẩm này được xem là sự bổ sung vào gia đình Exciter 150 của Yamaha Motor Co, Ltd Thái Lan để tiếp tục đáp ứng nhu cầu của thị trường này. Xe có hiệu suất tốt, công nghệ lái thú ví và thoải mái, dễ dàng...