Cách tính điểm tốt nghiệp THPT và điểm đại học năm 2015

| Tin tức | Tag:

Điểm xét tốt nghiệp được lấy đến hai chữ số thập phân, do phần mềm máy vi tính tự động thực hiện.Điểm xét tốt nghiệp THPT được căn cứ vào điểm 4 bài thi thí sinh đăng ký để xét công nhận tốt nghiệp, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12. Sau khi các em tính được điểm xét tốt nghiệp thì ĐXTN phải từ 5 điểm trở lên thì các bạn mới đỗ tốt nghiệp. Trong trường hợp điểm xét tốt nghiệp dưới 5 sẽ không thi lại lần 2, lần 3 mà phải đợi thi lại vào năm sau. Năm 2015 có 4 môn thi xét tốt nghiệp bao gồm: 3 môn thi bắt buộc (Toán, Văn, Ngoại ngữ). Trong đó có 1 môn thi tự chọn trong số các môn (Sinh, Hóa, Sử, Địa, Lý)

Cách tính điểm tốt nghiệp THPT và điểm đại học năm 2015:

Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT QG và đại học năm 2015 chính thức trong Quy chế tuyển sinh kỳ thi THPT quốc gia 2015 được ban hành bởi Bộ giáo dục và Đào tạo. Điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2015 được căn cứ vào điểm 4 bài thi thí sinh đăng ký để xét công nhận tốt nghiệp, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12.

Thí sinh chỉ cần nhập điểm thi vào các ô tương ứng cùng với các điểm ưu tiên, điểm khuyến khích, chương trình sẽ tính ra điểm xét tốt nghiệp (Công thức tính cụ thể được cho ở phía dưới). Theo quy chế thi THPT Quốc gia 2015, để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải thi 4 môn, gồm 3 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một môn do thí sinh tự chọn trong các môn thi còn lại. Riêng thí sinh không được học môn Ngoại ngữ hoặc học trong điều kiện không đảm bảo chất lượng được Giám đốc sở GD-ĐT xem xét, quyết định cho phép thí sinh chọn môn thi thay thế môn Ngoại ngữ trong số các môn tự chọn.

1/ Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015

Hình ảnh Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT QG và đại học năm 2015 số 1

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp 2015

Điểm xét tốt nghiệp được lấy đến hai chữ số thập phân, do phần mềm máy vi tính tự động thực hiện.Điểm xét tốt nghiệp THPT được căn cứ vào điểm 4 bài thi thí sinh đăng ký để xét công nhận tốt nghiệp, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12. Sau khi các em tính được điểm xét tốt nghiệp thì ĐXTN phải từ 5 điểm trở lên thì các bạn mới đỗ tốt nghiệp. Trong trường hợp điểm xét tốt nghiệp dưới 5 sẽ không thi lại lần 2, lần 3 mà phải đợi thi lại vào năm sau. Năm 2015 có 4 môn thi xét tốt nghiệp bao gồm: 3 môn thi bắt buộc (Toán, Văn, Ngoại ngữ). Trong đó có 1 môn thi tự chọn trong số các môn (Sinh, Hóa, Sử, Địa, Lý)

Lưu ý về điểm liệt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015: Cũng giống như kỳ thi tốt nghiệp năm trước, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2015 Bộ Giáo Dục & Đào tạo quyết định mức điểm liệt là 1. Vậy nên nếu thí sinh dù đủ tổng điểm 4 bài thi đỗ tốt nghiệp nhưng có một bài thi chỉ được 1 điểm thì cũng sẽ không đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

2/ Quy định cộng điểm khuyến khích trong quá trình xét tốt nghiệp 2015

1. Khi người học tham gia các cuộc thi và các hoạt động dưới đây được cộng điểm khuyến khích để xét công nhận tốt nghiệp với mức điểm như sau:

a) Đoạt giải cá nhân trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hoá lớp 12:

– Đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh: cộng 4,0 điểm;

– Giải nhì cấp tỉnh: cộng 3,0 điểm;

– Giải khuyến khích trong kỳ thi quốc gia hoặc giải ba cấp tỉnh: cộng 2,0 điểm;

b) Đoạt giải cá nhân và đồng đội trong các kỳ thi thí nghiệm thực hành môn Vật lí, Hoá học, Sinh học; thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; cuộc thi khoa học kỹ thuật; viết thư quốc tế do ngành Giáo dục phối hợp với các ngành chuyên môn từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp THPT:

– Giải cá nhân:

+ Đoạt giải nhất, nhì, ba quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh hoặc Huy chương Vàng: cộng 4,0 điểm;

+ Giải giải nhì cấp tỉnh hoặc Huy chương Bạc: cộng 3,0 điểm;

+ Giải khuyến khích quốc gia hoặc ba cấp tỉnh hoặc Huy chương Đồng: cộng 2,0 điểm;

– Giải đồng đội:

+ Chỉ cộng điểm đối với giải quốc gia;

+ Số lượng cầu thủ, vận động viên, diễn viên của giải đồng đội từ 02 đến 22 người theo quy định cụ thể của Ban Tổ chức từng giải;

+ Mức điểm khuyến khích được cộng cho các cá nhân trong giải đồng đội được thực hiện như đối với giải cá nhân quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

– Những người học đoạt nhiều giải khác nhau trong nhiều cuộc thi chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất.

c) Học sinh giáo dục THPT, học viên GDTX trong diện xếp loại hạnh kiểm có giấy chứng nhận nghề do sở GDĐT hoặc các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề do ngành Giáo dục cấp trong thời gian học THPT, được cộng điểm khuyến khích căn cứ vào xếp loại ghi trong chứng nhận như sau:

– Loại giỏi: cộng 3,0 điểm;

– Loại khá: cộng 2,0 điểm;

– Loại trung bình: cộng 1,0 điểm.

2. Nếu người học đồng thời có nhiều loại giấy chứng nhận để được cộng điểm khuyến khích theo quy định tại các điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều này cũng chỉ được hưởng mức điểm cộng thêm nhiều nhất là 8,0 điểm.

3. Điểm khuyến khích quy định tại các điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều này được bảo lưu trong toàn cấp học và được cộng vào điểm bài thi để xét công nhận tốt nghiệp cho thí sinh dự thi.

3. Những đối tượng ưu tiên cộng điểm xét tốt nghiệp 2015

a, Cộng 0,5 điểm (Những thí sinh có ĐXTN từ 9,5 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp)

– Đối với thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh mất sức lao động dưới 81% (đối với GDTX);

– Con của thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động;

– Người dân tộc thiểu số;

– Đối vói người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên (tính đến ngày tổ chức kỳ thi) ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135; ở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ; ở thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành của Ủy ban Dân tộc, học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương ít nhất 2 phần 3 thời gian học cấp THPT;

– Người bị nhiễm chất độc màu da cam; con của người bị nhiễm chất độc màu da cam; người được cơ quan có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt hoặc lao động do hậu quả của chất độc hoá học;

– Con của người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945 (đối với GDTX);

– Có tuổi đời từ 35 trở lên, tính đến ngày thi (đối với GDTX).

b, Cộng 1 điểm (Những thí sinh có ĐXTN từ 9,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp)

– Người dân tộc thiểu số, bản thân có hộ khẩu thường trú ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của chương trình 135; ở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ; ở thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành của Ủy ban Dân tộc, đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú hoặc các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương;

– Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên (đối với GDTX);

– Con của liệt sĩ; con của thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên.

Dưới 21 điểm nên nộp trường nào dễ đậu?

Nhiều chuyên gia cho rằng, trong đợt xét tuyển ĐH, CĐ 2015, các thí sinh cần thận trọng đăng ký. Ngoài ra, với mức 21 điểm (3 môn), thí sinh nên nộp hồ sơ vào những trường thuộc top khó tuyển sinh hoặc những ngành kém “hot” nhưng thị trường vẫn có nhu cầu cao.

Đối với mức điểm 18-20, các thi sinh nên nộp đơn vào trường tốp 2 hoặc trường có đề án tuyển sinh riêng; cần nghiên cứu kỹ đề án riêng trước khi quyết định nộp hồ sơ.

Ngoài ra, căn cứ vào điểm các môn thi THPT Quốc gia, thí sinh cần cân nhắc là lựa chọn ngành, trường phù hợp để đảm bảo khả năng trúng tuyển là cao nhất.

Thí sinh có thể tham khảo điểm trúng tuyển vào các ngành của trường ở những năm trước để quyết định chọn trường, ngành phù hợp. Có 400 trường ĐH, CĐ trong cả nước, một ngành chuyên môn có thể đào tạo ở nhiều trường với mức điểm xét tuyển rất khác nhau, nên các thí sinh có nhiều cơ hội để lựa chọn được ngành yêu thích của mình.

Về việc rút hồ sơ nộp trường khác hay quyết tâm bám trụ, thí sinh phải cân nhắc nhất là khi điểm thi của mình không thực sự vượt trội trong số thí sinh cùng đăng ký vào ngành. Để tăng cơ hội trúng tuyển, thí sinh có thể chọn nhiều ngành phù hợp với nguyện vọng của mình trong một trường.

Thông điệp gửi các thí sinh không may thi trượt

Trong thời khắc này, nhiều thí sinh đã thở phào khi vượt qua bước ngoặt khó khăn, nhiều thí sinh còn hồi hộp chờ điểm chuẩn và nhiều thí sinh ngậm ngùi với kết quả trượt Tốt nghiệp PTTH hoặc trượt Đại học. Và những người chưa thành công là những người tôi muốn chia sẻ trong bài viết này.

1. Ai đó sẽ khuyên các bạn rằng Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg ,… đã từng dở dang sự học. Và thế giới này đã được thay đổi bởi những “kẻ thất học” như thế. Đây là những lời động viên sáo rỗng, xa rời thực tế. Vì đó là những khối óc thiên tài hiếm có. Và chính họ cũng ưu tiên tuyển những nhân viên có bằng Đại học loại ưu vào công ty của mình khi họ đứng trong vai trò nhà tuyển dụng. Nên, hãy nhìn thẳng vào thực tế, các bạn trượt rồi, đừng bị lừa mị.

thong diep gui cac thi sinh khong may thi truot hinh 0
Ảnh minh họa
Hoặc những người thân thiết sẽ động viên chúng ta “học tài thi phận”. Người tài là người phải thắng trận cần thắng, phải biết vượt qua mọi nghịch cảnh để vươn tới kết quả mình cần. Trong hệ thống giáo dục này, 12 năm học vừa qua, có “trận chiến” nào quan trọng với các bạn kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua? Tôi nhắc lại, các bạn đã trượt rồi, đừng tự huyễn hoặc nữa!

Một vài người khác sẽ vỗ về “quân tử trả thù 10 năm chưa muộn”. Đây là lời dạy của Khổng Tử cách đây hơn 2000 năm. Trong xã hội hiện đại, việc bạn chậm 15 phút trong một cuộc hẹn quan trọng, có khi bạn phải đánh đổi hơn 10 năm rất nhiều lần. Nên, các bạn đừng bị ru ngủ bởi những lời lẽ kiểu này.

Cũng có người bảo bạn đừng buồn, thành bại là chuyện thường. Tôi đồng ý rằng trong cuộc sống ai cũng trải qua thất bại, nhưng hỏng thi sao không buồn cho được?

2.  Tôi nói tất cả những điều trên không phải để các bạn nhụt chí, nao lòng. Tôi muốn các bạn nhìn thẳng vào thực tế và vượt qua thời khắc khó khăn này. Thấy buồn, cứ buồn; muốn khóc, cứ khóc. Không gì ngăn cản các bạn đối diện với thực tế với một tâm thế thành thật, trước tiên là với bản thân mình. Sự thành thật trước thất bại này là trải nghiệm quý giá vô cùng trên con đường đời dài dặc sau này. Và xã hội này cũng cần những con người thất bại mà thành thực hơn những cử nhân thích khoe khoang, sĩ diện hão.

thong diep gui cac thi sinh khong may thi truot hinh 1
Ảnh minh họa
Các bạn đều đã 18 tuổi và bắt đầu chập chững những bước đi tự lập đầu tiên vào đời. Có những người kiêu hãnh với khởi đầu thuận lợi, có người đi những đoạn đường đầu gập ghềnh hơn. Song, dù thất bại, đừng để bị lừa mị bằng những lời động viên tâng các bạn lên mây và “trượt là do cơ chế”. Cũng đừng ủ ê rằng mình sinh nhầm thời hay đổ lỗi cho hoàn cảnh. Hãy nhìn vào thực tại thô ráp, gồ ghề về thất bại rồi gắng gỏi bước qua nó. Lúc đó, các bạn sẽ thấy rõ hơn giá trị bản thân mình và tự tin coi thất bại là một bài học chứ không phải lảng tránh mỗi khi có người hỏi về chuyện thi cử.

Quan trọng hơn, Đại học không phải “trận chung kết cuối” của cuộc đời nếu đỗ Đại học mà xong hoài bão thì đời vô vị lắm!. Cũng như vậy, trượt Đại học không đồng nghĩa với mọi cánh cửa đã khép lại với tương lai. Chỉ một cánh cửa (tất nhiên khá lớn) khép lại tạm thời- cửa giảng đường. Nhưng cánh cửa này khép lại, vô vàn cánh cửa khác với bao tiềm năng và ẩn họa khác lại mở ra. Ý chí tự cường và nghị lực con người khi bạn bước qua chông gai trong thời khắc này là chìa khóa cho mọi cánh cửa sau này. Và nói như một nhà báo: “Nếu không đi hết nỗi đau thất bại của ngày hôm nay, anh sẽ không được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn trong chiến thắng ngày mai”.

Điều này tin được, vì đó là logic cuộc đời./.

Nguồn: http://vov.vn/blog/thong-diep-gui-cac-thi-sinh-khong-may-thi-truot-416223.vov

 

Bình luận
0

Bình luận