Câu 43 mã đề 138 đúng về mặt Toán học, nhưng chưa đủ ý nghĩa Vật lý

Câu 43 mã đề 138 đúng về mặt Toán học, nhưng chưa đủ ý nghĩa Vật lý. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết các dữ kiện của câu 43 mã đề 138 đúng về mặt Toán học, nhưng chưa đủ ý nghĩa Vật lý. Để bảo đảm quyền lợi thí sinh, Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2015 quyết định tất cả các em được tối đa 0,2 điểm ở câu này. Câu 43 mã đề 138 đúng về mặt Toán học, nhưng chưa đủ ý...

Có thể bạn quan tâm:

Câu 43 mã đề 138 đúng về mặt Toán học, nhưng chưa đủ ý nghĩa Vật lý. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết các dữ kiện của câu 43 mã đề 138 đúng về mặt Toán học, nhưng chưa đủ ý nghĩa Vật lý. Để bảo đảm quyền lợi thí sinh, Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2015 quyết định tất cả các em được tối đa 0,2 điểm ở câu này.

Câu 43 mã đề 138 đúng về mặt Toán học, nhưng chưa đủ ý nghĩa Vật lý

Chiều 6/7, trả lời về những nghi vấn sai sót trong câu 43 và 47 mã đề 138 môn Vật lý kỳ thi THPT quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, sau khi công bố đáp án các môn thi, tổ ra đề thi môn Vật lý nhận được ý kiến về 2 câu hỏi này. Tổ ra đề môn Vật lý xin giải trình như sau:

Về câu 47 mã đề thi 274 (tương ứng với câu 47 mã 138; câu 46 mã 426; câu 48 mã 841; câu 44 mã 682, câu 41 mã 935), nội dung câu hỏi và phương án trả lời không có gì sai sót.

Câu 43 mã đề 138 đúng về mặt Toán học, nhưng chưa đủ ý nghĩa Vật lý

Câu 43 mã đề 138 đúng về mặt Toán học, nhưng chưa đủ ý nghĩa Vật lý

Câu 44 mã đề thi 274 (tương ứng với câu 43 mã 138; câu 50 mã 426; câu 41 mã 841; câu 43 mã 682, câu 43 mã 935) là một dạng bài tập về dòng điện xoay chiều quen thuộc. Khi học sinh và giáo viên giải câu này (trên các báo viết, trên truyền hình, trên một số báo mạng…) đều nhận được kết quả fo = 70,7 Hz.

Tổ ra đề thi khi chọn câu hỏi này để đưa vào đề thi đã giải theo các cách phổ biến, thường được dùng ở trường THPT và cũng đã nhận được kết quả như đã cho trong đáp án (fo = 70,7 Hz). Tuy nhiên, nếu suy xét toàn diện hơn, thì các dữ kiện của câu hỏi thi này đúng về mặt Toán học mà chưa đủ ý nghĩa Vật lý.

Để bảo đảm quyền lợi của thí sinh, trên cơ sở đề xuất của Hội đồng ra đề thi, Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2015 quyết định giữ nguyên đáp án và hướng dẫn chấm môn Vật lý.

Riêng đối với câu 44 mã đề thi 274, câu 43 mã đề thi 138, câu 50 mã đề thi 426, câu 41 mã đề thi 841, câu 43 mã đề thi 682, câu 43 mã đề thi 935, tất cả thí sinh đều được điểm tuyệt đối 0,2 điểm. Thang điểm các câu còn lại không thay đổi, điểm tối đa toàn bài thi môn Vật lý vẫn là 10.

Kỳ thi THPT quốc gia diễn ra trong 4 ngày, từ 1 đến 4/7. Môn Vật lý thi vào chiều 2/7, được đa số học sinh đánh giá đề thi có tính phân loại cao, bố cục theo trật tự khó tăng dần nên những em học trung bình có thể dễ dàng lấy được 5 điểm. Tuy nhiên, muốn giành điểm cao để xét tuyển vào đại học thì rất khó.

 

Ngày 04/10 năm 2018 | Tin tức | Tag: