Đã có điểm chuẩn xét tuyển năm 2015 vào trường ĐH ngoại ngữ ĐHQG Hà Nội

Đã có điểm chuẩn xét tuyển năm 2015 vào trường ĐH ngoại ngữ ĐHQG Hà Nội: Điểm ngưỡng ứng tuyển vào Trường: bài thi ĐGNL: 70 điểm và bài thi Ngoại ngữ: 6 điểm. Phương án xét tuyển: Xét tuyển thí sinh tham dự bài thi đánh giá năng lực và bài thi môn ngoại ngữ (là một trong các tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật) phù hợp với yêu cầu đầu vào của từng chương trình đào tạo. Xác...

Có thể bạn quan tâm:

Đã có điểm chuẩn xét tuyển năm 2015 vào trường ĐH ngoại ngữ ĐHQG Hà Nội: Điểm ngưỡng ứng tuyển vào Trường: bài thi ĐGNL: 70 điểm và bài thi Ngoại ngữ: 6 điểm. Phương án xét tuyển: Xét tuyển thí sinh tham dự bài thi đánh giá năng lực và bài thi môn ngoại ngữ (là một trong các tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật) phù hợp với yêu cầu đầu vào của từng chương trình đào tạo. Xác định điểm ngưỡng trúng tuyển vào trường theo điểm bài thi đánh giá năng lực và điểm trúng tuyển vào ngành học theo điểm bài thi môn ngoại ngữ. Thí sinh không đủ điểm trúng tuyển vào ngành theo nguyện vọng 1 đã đăng ký sẽ được chuyển ngành sang nguyện vọng 2, 3 nếu đủ điểm và còn chỉ tiêu.

Đã có điểm chuẩn xét tuyển năm 2015 vào trường ĐH ngoại ngữ ĐHQG Hà Nội

Đã có điểm chuẩn xét tuyển năm 2015 vào trường ĐH ngoại ngữ ĐHQG Hà Nội

Đã có điểm chuẩn xét tuyển năm 2015 vào trường ĐH ngoại ngữ ĐHQG Hà Nội

Trường ĐH Ngoại ngữ Mã: QHF công bố điểm thi tốt nghiệp 2015 và điểm chuẩn xét tuyển vào trường trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015

Điểm ngưỡng ứng tuyển vào Trường: bài thi ĐGNL: 70 điểm và bài thi Ngoại ngữ: 6 điểm

Phương án xét tuyển: Xét tuyển thí sinh tham dự bài thi đánh giá năng lực và bài thi môn ngoại ngữ (là một trong các tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật) phù hợp với yêu cầu đầu vào của từng chương trình đào tạo. Xác định điểm ngưỡng trúng tuyển vào trường theo điểm bài thi đánh giá năng lực và điểm trúng tuyển vào ngành học theo điểm bài thi môn ngoại ngữ. Thí sinh không đủ điểm trúng tuyển vào ngành theo nguyện vọng 1 đã đăng ký sẽ được chuyển ngành sang nguyện vọng 2, 3 nếu đủ điểm và còn chỉ tiêu.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN

Phòng 107 Nhà A1, số 2 đường Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

STT

Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

1

Ngôn ngữ Anh

52220201

350

2

Sư phạm tiếng Anh

52140231

200

3

Ngôn ngữ Nga

52220202

50

4

Sư phạm tiếng Nga

52140232

20

5

Ngôn ngữ Pháp

52220203

100

6

Sư phạm tiếng Pháp

52140233

25

7

Ngôn ngữ Trung Quốc

52220204

125

8

Sư phạm tiếng Trung Quốc

52140234

25

9

Ngôn ngữ Đức

52220205

80

10

Ngôn ngữ Nhật

52220209

125

11

Sư phạm tiếng Nhật

52140236

25

12

Ngôn ngữ Hàn Quốc

52220210

75

 

 

 

Ngày 30/09 năm 2018 | Tin tức | Tag: . . . . .