Đáp án môn Hóa 2015 các mã đề 748, 415, 357, 691, 952, 836 Từ Moon.vn

Đáp án đề thi môn Hóa mã đề: 748, 415, 357, 691, 952, 836: đáp án môn Hoá 2015 mã đề 748 Moon, đáp án môn Hoá 2015 mã đề 415 Moon, đáp án môn Hoá 2015 mã đề 357 Moon,đáp án môn Hoá 2015 mã đề 691 Moon, đáp án môn Hoá 2015 mã đề 952 Moon, đáp án môn Hoá 2015 mã đề 836 Moon. Chúng tôi đang cập nhật Đáp án đề thi môn hóa học kỳ thi THPT Quốc gia 2015 Chiều 3/7, các sĩ tử sẽ bước vào môn thi Hóa...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án đề thi môn Hóa mã đề: 748, 415, 357, 691, 952, 836: đáp án môn Hoá 2015 mã đề 748 Moon, đáp án môn Hoá 2015 mã đề 415 Moon, đáp án môn Hoá 2015 mã đề 357 Moon,đáp án môn Hoá 2015 mã đề 691 Moon, đáp án môn Hoá 2015 mã đề 952 Moon, đáp án môn Hoá 2015 mã đề 836 Moon. Chúng tôi đang cập nhật Đáp án đề thi môn hóa học kỳ thi THPT Quốc gia 2015 Chiều 3/7, các sĩ tử sẽ bước vào môn thi Hóa học với thời gian làm bài 90 phút bằng hình thức trắc nghiệm. Sáng 3/7, các sĩ tử tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2015 bắt đầu môn thi địa lý với thời gian làm bài 180 phút. Bước sang ngày thi thứ ba, số lượng thí sinh đăng ký dự thi môn Địa lý có 386.000 thí sinh, giảm hơn nhiều so với 2 ngày trước.

Soan DA HOA MãĐề gửi 8702 để đăng ký nhận chính thức

Đã có đáp án Hoá mã đề 415 – Đáp án môn Hóa 2015 mã đề 415:

1A, 2B, 3C, 4D, 5C, 6D, 7D, 8D, 9A, 10D, 11A, 12B, 13D, 14B, 15A, 16B, 17A, 18D, 19C, 20A, 21B, 22B, 23D, 24A, 25D, 26A, 27B, 28C, 29B, 30C, 31D, 32A, 33D, 34A, 35B, 36C, 37B, 38B, 44C, 45C, 46C, 47C, 48A, 49C, 50D

Đáp án môn Hóa 2015 mã đề 357:

1B, 2C, 3B, 4A, 5C, 6A, 7C, 8A, 9A, 10A, 11C, 12C, 13B, 14A, 15C, 16B, 17D, 18A, 19A, 20B, 21D, 22B, 23C, 24B, 25C, 26D, 27D, 28C, 29D, 30B, 31A, 32A, 33D, 34C, 35D, 36B, 37D

Đáp án môn Hóa 2015 mã đề 691:

1D, 2D, 3D, 4B, 5C, 6D, 7B, 8A, 9B, 10B, 11B, 12C, 13D, 14B, 15A, 16C, 17A, 18A, 19B, 20D, 21B, 22A, 23A, 24A, 25D, 26A, 27B, 28D, 29A, 30D, 31A, 32A, 33D, 34D, 35A, 36C, 37D, 38B, 39D, 40B, 41A, 42D, 43B, 44A, 45C, 46D, 47A, 48C, 49D, 50D

Đáp án môn Hóa 2015 mã đề 836:

1A, 2B, 3B, 4C, 5D, 6C, 7C, 8A, 9B, 10B, 11C, 12D, 13C, 14D, 15A, 16B, 17B, 18D, 19D, 20D, 21C, 22A, 23C, 24C, 25D, 26B, 27D, 28C, 29A, 30C

Đáp án môn Hóa 2015 mã đề 952:

1C, 2C, 3B, 4A, 5B, 6D, 7D, 8A, 9C, 10B, 11C, 12B, 13B, 14D, 15A, 16B, 17C, 18B, 19B, 20A, 21C, 22C, 23C, 24D, 25A, 26A, 27A, 28D, 29A, 30D, 31C, 32D, 33D, 34C, 35A, 36A, 37D, 38B, 39D, 40B, 41B, 42D, 43B, 44A, 45C, 46D, 47C, 48C, 49A, 50A

[QUANGCAOGOOGLE ads=2][/QUANGCAOGOOGLE]
Hoa2015.png

Đáp án đề thi môn Hóa mã đề: 748, 415, 357, 691, 952, 836

Sau khi hoàn thành môn Địa lý, các em nhận xét đề thi có sự phân hóa cao bao gồm cả câu hỏi dễ, khó. Trong đề thi có phần về biển, đảo mang tính thời sự.

Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục – Đào tạo, môn Địa lý có số lượng thí sinh đăng ký đứng thứ ba trong số các môn thi tự chọn trong năm nay. Cụ thể, số lượng thí sinh lựa chọn môn Địa lý chỉ xếp sau các môn khối A như Vật lý, Hóa học và nhiều hơn so với môn Lịch sử, Sinh học.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục – Đào tạo, trong ngày thi thứ hai (2/7) của kỳ thi THPT Quốc gia có 312 thí sinh bị đình chỉ thi.

Cụ thể, môn văn có 320 em bị kỷ luật, có 9 trường hợp khiển trách, 13 trường hợp cảnh cáo và 298 trường hợp bị đình chỉ thi. Còn trong buổi thi môn Vật lý có 14 em bị kỷ luật ở mức cao nhất là đình chỉ thi.

Ngày 26/12 năm 2019 | Tin tức | Tag: . . . . . . . . . . . .