Đáp án môn sinh 2015 mã đề 268 chính xác nhất từ Moon.vn

Đáp án môn sinh 2015 mã đề 268 chính xác nhất từ Moon.vn: Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sinh năm 2015: 1A, 2D, 3B, 4C, 5D, 6B, 7B, 8B, 9A, 10D, 11C, 12A , 13B , 14A , 15B ,16D , 17A , 18C , 19A , 20A , 21C ,22D , 23D , 24B , 25B , 26A , 27A , 28A , 29B , 30C , 31C , 32B , 33B , 34A ,35D , 35B , 36B , 37B , 38C , 39B , 40D , 41C , 42C , 43C , 44C , 45B , 46C , 47D , 48A , 49A ,50D Đáp án môn sinh 2015 mã đề 268 chính xác nhất Soạn DA SINH MãĐề...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án môn sinh 2015 mã đề 268 chính xác nhất từ Moon.vn: Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sinh năm 2015: 1A, 2D, 3B, 4C, 5D, 6B, 7B, 8B, 9A, 10D, 11C, 12A , 13B , 14A , 15B ,16D , 17A , 18C , 19A , 20A , 21C ,22D , 23D , 24B , 25B , 26A , 27A , 28A , 29B , 30C , 31C , 32B , 33B , 34A ,35D , 35B , 36B , 37B , 38C , 39B , 40D , 41C , 42C , 43C , 44C , 45B , 46C , 47D , 48A , 49A ,50D

Đáp án môn sinh 2015 mã đề 268 chính xác nhất

Soạn DA SINH MãĐề gửi 8702 để nhận Full đáp án chính thức

Đáp án Sinh 2015 mã đề 268, 159, 725, 851, 947, 483

Ban giải đề và nhận định đề thi môn Sinh học:
– ThS. Nguyễn Quang Anh, giáo viên môn Sinh học trường Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội.
– ThS. Nguyễn Thành Công, giáo viên môn Sinh học trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội.
Và đội ngũ giáo viên bộ môn Sinh học – Trung tâm Hocmai.vn Online, cùng các sinh viên suất sắc.

Đáp án môn sinh 2015 mã đề 268:

1A, 2D, 3B, 4C, 5D, 6B, 7B, 8B, 9A, 10D, 11C, 12A , 13B , 14A , 15B ,16D , 17A , 18C , 19A , 20A , 21C ,22D , 23D , 24B , 25B , 26A , 27A , 28A , 29B , 30C , 31C , 32B , 33B , 34A ,35D , 35B , 36B , 37B , 38C , 39B , 40D , 41C , 42C , 43C , 44C , 45B , 46C , 47D , 48A , 49A ,50D

[QUANGCAOGOOGLE ads=2][/QUANGCAOGOOGLE]

Đáp án môn sinh 2015 mã đề 483:

1C, 2B, 3A, 4A, 5D, 6B, 7C, 8D, 9D, 10B, 11C, 12A , 13B , 14D , 15B ,16B , 17C , 18B , 19D , 20D , 21B ,22B , 23A , 24C , 25C , 26A , 27B , 28D , 29C , 30A , 31B , 32D , 33B , 34D ,35A , 36A , 37A , 38A , 39C , 40D , 41C , 42B , 43C , 44C , 45A , 46A , 47B , 48A , 49D ,50C

Đáp án môn sinh 2015 mã đề 725:

1D, 2B, 3B, 4D, 5D, 6A, 7C, 8C, 9C, 10C, 11B, 12C , 13B , 14A , 15A ,16D , 17D , 18B , 19B , 20A , 21D ,22B , 23A , 24A , 25D , 26C , 27C , 28C , 29C , 30A , 31D , 32A , 33A , 34C , 35C , 36B , 37D , 38B , 39C , 40C , 41C , 42C , 43A , 44D , 45C , 46B , 47D , 48D , 49D ,50C

Đáp án môn sinh 2015 mã đề 947:

1B, 2B, 3C, 4C, 5A, 6D, 7D, 8D, 9B, 10C, 11D, 12C , 13B , 14C , 15B ,16B , 17D , 18B , 19A , 20C , 21D ,22B , 23A , 24A , 25C , 26A , 27A , 28B , 29A , 30C , 31D , 32B , 33B , 34A ,35C , 36B , 37C , 38A , 39D , 40D , 41C , 42C , 43B , 44C , 45A , 46A , 47A , 48D , 49D, 50A

Đáp án môn sinh 2015 mã đề 851:

1C, 2D, 3B, 4B, 5B, 6C, 7C, 8C, 9D, 10C, 11D, 12A , 13B , 14D , 15C ,16C , 17D , 18A , 19A , 20D , 21C ,22A , 23B ,

 

Ngày 26/12 năm 2019 | Tin tức | Tag: