Đáp án Sinh 2015 mã đề 268, 159, 725, 851, 947, 483

Đáp án Sinh 2015 mã đề 268, 159, 725, 851, 947, 483 Moon, Hocmai, Kenhtuyensinh, 24h, tuyensinh247 đều cùng chung 1 đáp án: : Đã có Đáp án các môn thi tốt nghiệp 2015 từ Bộ giáo dục, Xem đề thi và đáp anh chính thức:   TOÁN ANH VĂN NGỮ VĂN VẬT LÝ ĐỊA LÝ HÓA HỌC LỊCH SỬ SINH HỌC PHÁP NHẬT ĐỨC HOA NGA Đề thi[QUANGCAOGOOGLE ads=1][/QUANGCAOGOOGLE] Tải...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án Sinh 2015 mã đề 268, 159, 725, 851, 947, 483 Moon, Hocmai, Kenhtuyensinh, 24h, tuyensinh247 đều cùng chung 1 đáp án:

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Môn Văn năm 2015: Đã có Đáp án các môn thi tốt nghiệp 2015 từ Bộ giáo dục, Xem đề thi và đáp anh chính thức:

 

TOÁN ANH VĂN NGỮ VĂN VẬT LÝ ĐỊA LÝ HÓA HỌC LỊCH SỬ SINH HỌC PHÁP NHẬT ĐỨC HOA NGA
Đề thi[QUANGCAOGOOGLE ads=1][/QUANGCAOGOOGLE]
Tải về M194
M362
M425
M582
M796
M931
Tải về M138
M274
M426
M682
M841
M935
Tải về M357
M415
M691
M748
M836
M952
Tải về M159
M268
M483
M725
M851
M947
M259
M372
M486
M514
M635
M718
M147
M279
M385
M624
M731
M916
M139
M294
M371
M528
M642
M827
Đáp án[QUANGCAOGOOGLE ads=2][/QUANGCAOGOOGLE]
Tải về Tải về Tải về Tải về Tải về Tải về Tải về Tải về Tải về Tải về Tải về Tải về Tải về
Môn Barem điểm Đáp án
Toán  Toán Đáp án
Đáp án
Hóa  Hóa Đáp án
Văn Văn Đáp án
Sử Sử Đáp án
Địa Địa Đáp án
Sinh Sinh  Đáp án
Ngoại ngữ
Tiếng Anh Tiến Anh Đáp án
Tiếng Pháp Tiếng Pháp Đáp án
Tiếng Đức Tiếng Đức Đáp án
Tiếng Nga Tiếng Nga Đáp án
Tiếng Nhật Tiếng Nhật Đáp án
Tiếng Trung Tiếng Trung Đáp án

Đáp án Sinh 2015 mã đề 268, 159, 725, 851, 947, 483

Ban giải đề và nhận định đề thi môn Sinh học:
– ThS. Nguyễn Quang Anh, giáo viên môn Sinh học trường Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội.
– ThS. Nguyễn Thành Công, giáo viên môn Sinh học trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội.
Và đội ngũ giáo viên bộ môn Sinh học – Trung tâm Hocmai.vn Online, cùng các sinh viên suất sắc.

Đáp án môn sinh 2015 mã đề 268:

1A, 2D, 3B, 4C, 5D, 6B, 7B, 8B, 9A, 10D, 11C, 12A , 13B , 14A , 15B ,16D , 17A , 18C , 19A , 20A , 21C ,22D , 23D , 24B , 25B , 26A , 27A , 28A , 29B , 30C , 31C , 32B , 33B , 34A ,35D , 35B , 36B , 37B , 38C , 39B , 40D , 41C , 42C , 43C , 44C , 45B , 46C , 47D , 48A , 49A ,50D

 

Đáp án môn sinh 2015 mã đề 483:

1C, 2B, 3A, 4A, 5D, 6B, 7C, 8D, 9D, 10B, 11C, 12A , 13B , 14D , 15B ,16B , 17C , 18B , 19D , 20D , 21B ,22B , 23A , 24C , 25C , 26A , 27B , 28D , 29C , 30A , 31B , 32D , 33B , 34D ,35A , 36A , 37A , 38A , 39C , 40D , 41C , 42B , 43C , 44C , 45A , 46A , 47B , 48A , 49D ,50C

Đáp án môn sinh 2015 mã đề 725:

1D, 2B, 3B, 4D, 5D, 6A, 7C, 8C, 9C, 10C, 11B, 12C , 13B , 14A , 15A ,16D , 17D , 18B , 19B , 20A , 21D ,22B , 23A , 24A , 25D , 26C , 27C , 28C , 29C , 30A , 31D , 32A , 33A , 34C , 35C , 36B , 37D , 38B , 39C , 40C , 41C , 42C , 43A , 44D , 45C , 46B , 47D , 48D , 49D ,50C

Đáp án môn sinh 2015 mã đề 947:

1B, 2B, 3C, 4C, 5A, 6D, 7D, 8D, 9B, 10C, 11D, 12C , 13B , 14C , 15B ,16B , 17D , 18B , 19A , 20C , 21D ,22B , 23A , 24A , 25C , 26A , 27A , 28B , 29A , 30C , 31D , 32B , 33B , 34A ,35C , 36B , 37C , 38A , 39D , 40D , 41C , 42C , 43B , 44C , 45A , 46A , 47A , 48D , 49D, 50A

Đáp án môn sinh 2015 mã đề 851:

1C, 2D, 3B, 4B, 5B, 6C, 7C, 8C, 9D, 10C, 11D, 12A , 13B , 14D , 15C ,16C , 17D , 18A , 19A , 20D , 21C ,22A , 23B , 24A , 25D , 26A , 27A , 28D , 29D , 30D , 31B , 32D , 33C , 34B ,35B , 36A , 37A , 38D , 39 , 40D , 41A , 42B , 43 , 44B , 45 , 46 , 47D , 48 , 49 , 50

Đáp án Sinh 2015 mã đề 159:

1C, 2B, 3A, 4B, 5D, 6B, 7A, 8A, 9A, 10D, 11C, 12B , 13A , 14D , 15A ,16D , 17 , 18C , 19 , 20A , 21C ,22 , 23A , 24 , 25C , 26C , 27 , 28B , 29D

BÀI GIẢI GỢI Ý MÃ ĐỀ 268:

Đề thi và bài giải gợi ý môn Sinh học
Đề thi và bài giải gợi ý môn Sinh học
Đề thi và bài giải gợi ý môn Sinh học
Đề thi và bài giải gợi ý môn Sinh học
Đề thi và bài giải gợi ý môn Sinh học
Đề thi và bài giải gợi ý môn Sinh học
Đề thi và bài giải gợi ý môn Sinh học
Đề thi và bài giải gợi ý môn Sinh học

Hoàng Anh

 
Ngày 24/09 năm 2018 | Tin tức | Tag: