Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự 2015

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự 2015: Điểm trúng tuyển: Xét riêng cho các đối tượng nam, nữ và khu vực phía Nam, phía Bắc. Tỷ lệ xét tuyển tổ hợp các môn Toán, Lý, Tiếng Anh không quá 25% tổng chỉ tiêu.

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự 2015

Điểm chuẩn vào trường học viên Kỹ thuật Quân sự năm 2015 sẽ được cập nhật trong thời gian tới, bạn có thể xem lại thông tin tuyển sinh vào học viên Kỹ thuật Quân sự trong năm nay:

[QUANGCAOGOOGLE ads=2][/QUANGCAOGOOGLE]

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường,Ngành học Ký hiệu trường Mã Ngành Môn thi/Xét tuyển Chỉ tiêu
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ KQH     3.055
– Số 236, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội- ĐT: 069 698 262; Website: www.mta.edu.vn
Đào tạo kỹ sư quân sự KQH D860210 1.Toán, Lý, Hóa2.Toán, Lý, Tiếng Anh 385
Đào tạo kỹ sư dân sự DQH 1.590
– Ngành Công nghệ thông tin D480201 1.Toán, Lý, Hóa2.Toán, Lý, Tiếng Anh 80
– Ngành Kỹ thuật phần mềm D480103 80
– Ngành Khoa học máy tính D480101 80
– Ngành Hệ thống Thông tin D480104 80
– Ngành Truyền thông và mạng máy tính D480102 80
 – Ngành Điện, Điện tử D520201 1.Toán, Lý, Hóa2.Toán, Lý, Tiếng Anh 240
        + Chuyên ngành Điện tử viễn thông
       + Chuyên ngành Điện tử Y sinh
– Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa D520216 1.Toán, Lý, Hóa2.Toán, Lý, Tiếng Anh 200
– Ngành Kỹ thuật Cơ khí D520103 1.Toán, Lý, Hóa2.Toán, Lý, Tiếng Anh 270
     + Chuyên ngành Chế tạo máy
     + Chuyên ngành Kỹ thuật ô tô
– Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử D520114 1.Toán, Lý, Hóa2.Toán, Lý, Tiếng Anh 120
– Ngành Kỹ thuật Xây dựng D580208 120
– Ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông D580205 120
– Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học D510401 1.Toán, Lý, Hóa2. Toán, Hóa, Tiếng Anh 120
Đào tạo liên thông CĐ lên đại học     400
– Ngành Công nghệ Thông tin D480201 1.Toán, Lý, Hóa2.Toán, Lý, Tiếng Anh 80
– Ngành Công nghệ Điện, điện tử D520201 65
– Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa D520216 65
– Ngành Kỹ thuật Cơ khí D520103 1.Toán, Lý, Hóa2.Toán, Lý, Tiếng Anh 60
– Ngành Kỹ thuật  Cơ điện tử D520114 1.Toán, Lý, Hóa2.Toán, Lý, Tiếng Anh 30
– Ngành Kỹ thuật xây dựng D580208 100
Đào tạo cao đẳng dân sự     680
– Ngành Công nghệ thông tin C480201 1.Toán, Lý, Hóa2.Toán, Lý, Tiếng Anh 100
– Công nghệ thông tin chất lượng cao Học viện KTQS – Apptech 100
– Ngành Công nghệ Điện, Điện tử C510301 180
– Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa C510303 160
– Ngành Kỹ thuật Ô tô C510205 140

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

Vùng tuyển sinh: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước.

 

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

1) Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

2) Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển trong 5 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 của năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển.

3) Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển kỳ 1 năm lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường xem xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

* Kỹ sư quân sự:

– Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương);

– Tuyển thí sinh nam, nữ. Trong đó, số nữ tuyển tối đa bằng 10% chỉ tiêu ngành Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông.

– Điểm trúng tuyển: Xét riêng cho các đối tượng nam, nữ và khu vực phía Nam, phía Bắc. Tỷ lệ xét tuyển tổ hợp các môn Toán, Lý, Tiếng Anh không quá 25% tổng chỉ tiêu.

– Tuyển 65 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài.

* Kỹ sư dân sự:

– Điểm trúng tuyển: Theo ngành.

– Tỷ lệ xét tuyển của các tổ hợp theo quy chế của Bộ GD & ĐT.

– Đảm bảo chỗ ở trong KTX cho sinh viên năm thứ nhất.

* Cao đẳng dân sự:

– Điểm trúng tuyển: Theo ngành.

– Đảm bảo chỗ ở trong KTX cho sinh viên năm thứ nhất.

– Học phí theo qui định của Nhà nước.

* Liên thông đại học:

Thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2015

Bình luận
0

Bình luận