Điểm chuẩn vào các trường khối công an, Quân đội năm 2015

  ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUÂN SỰ NĂM 2015 Học viện, trường Tổ hợp xét  tuyển Điểm chuẩn tuyển sinh Ghi chú 1 - HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ Thí sinh nam miền Bắc A00 26,00 Thí sinh nam miền Nam A00 24,75 Thí sinh nữ miền Bắc A00 28,25 Thí sinh nữ miền Nam A00 27,25 Thí sinh nam miền Bắc A01 24,75 Thí sinh nam miền...

Có thể bạn quan tâm:

 

ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUÂN SỰ NĂM 2015

Học viện, trường Tổ hợp
xét  tuyển
Điểm chuẩn

tuyển sinh

Ghi chú
1 – HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
Thí sinh nam miền Bắc A00 26,00
Thí sinh nam miền Nam A00 24,75
Thí sinh nữ miền Bắc A00 28,25
Thí sinh nữ miền Nam A00 27,25
Thí sinh nam miền Bắc A01 24,75
Thí sinh nam miền Nam A01 23,25
Thí sinh nữ miền Bắc A01 27,25
Thí sinh nữ miền Nam A01 26,50
Ưu tiên xét tuyển (Nam) 22,25
2 – HỌC VIỆN HẢI QUÂN
Thí sinh nam miền Bắc A00 24,75
Thí sinh nam miền Nam A00 23,00
3 – HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG
Thí sinh nam miền Bắc C00 25,00
Thí sinh nam Quân khu 4
(Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế)
C00 25,25
Thí sinh nam Quân khu 5 C00 24,75
Thí sinh nam Quân khu 7 C00 22,25
Thí sinh nam Quân khu 9 C00 24,25
4 – HỌC VIỆN HẬU CẦN
Thí sinh nam miền Bắc A00 25,00
Thí sinh nam miền Nam A00 22,50
5 – HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG -KHÔNG QUÂN
a) Ngành Kỹ thuật hàng không  
Thí sinh nam miền Bắc A00 25,50
Thí sinh nam miền Nam A00 23,25
b) Ngành CHTM PK -KQ  
Thí sinh nam miền Bắc A00 24,50 Môn Toán thí sinh có mức điểm 24,50 phải đạt 7,25 điểm trở lên.
Thí sinh nam miền Nam A00 22,75
6 – HỌC VIỆN QUÂN Y
Thí sinh nam miền Bắc A00 27,50
Thí sinh nam miền Nam A00 26,25
Thí sinh nữ miền Bắc A00 28,25
Thí sinh nữ miền Nam A00 28,00
Thí sinh nam miền Bắc B00 26,00
Thí sinh nam miền Nam B00 24,50
Thí sinh nữ miền Bắc B00 28,25
Thí sinh nữ miền Nam B00 28,00
7 – HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ
a) Ngôn ngữ Anh  
Thí sinh nam miền Bắc D01 22,44
Thí sinh nam miền Nam D01 20,44
Thí sinh nữ miền Bắc D01 26,81
Thí sinh nữ miền Nam D01 24,81
b) Ngôn ngữ Nga  
Thí sinh nam miền Bắc D01 21,40
Thí sinh nam miền Nam D01 19,40
Thí sinh nữ D01 26,50
Thí sinh nam miền Bắc D02 21,40
Thí sinh nam miền Nam D02 19,40
Thí sinh nữ D02 26,50
c) Ngôn ngữ Trung Quốc  
Thí sinh nam miền Bắc D01 21,06
Thí sinh nam miền Nam D01 19,06
Thí sinh nữ D01 26,81
Thí sinh nam miền Bắc D04 21,06
Thí sinh nam miền Nam D04 19,06
Thí sinh nữ D04 26,81
d) Quan hệ Quốc tế  
Thí sinh nam miền Bắc D01 22,06
Thí sinh nam miền Nam D01 20,06
Thí sinh nữ D01 27,50
đ) Trinh sát kỹ thuật  
Thí sinh nam miền Bắc A00 23,50
Thí sinh nam miền Nam A00 21,50
Thí sinh nam miền Bắc A01 22,25
Thí sinh nam miền Nam A01 20,25
8 – TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1
Thí sinh nam miền Bắc A00 24,75
9 – TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2
Thí sinh nam Quân khu 5 A00 22,75
Thí sinh nam Quân khu 7 A00 22,75
Thí sinh nam Quân khu 9 A00 22,75
Thí sinh nam Quân khu 4
(Quảng Trị, Thừa Thiên  – Huế)
A00 23,50
10 – TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH
Thí sinh nam miền Bắc A00 23,25
Thí sinh nam miền Nam A00 21,75
11 – TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH
Thí sinh nam miền Bắc A00 22,75
Thí sinh nam miền Nam A00 19,25
12 – TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN
a) Phi công  
Thí sinh nam miền Bắc A00 22,00
Thí sinh nam miền Nam A00 21,00
b) Sĩ quan Dù  
Thí sinh nam miền Bắc A00 21,25
Thí sinh nam miền Nam A00 19,75
13 – TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG
Thí sinh nam miền Bắc A00 22,75
Thí sinh nam miền Nam A00 22,25
14 – TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP
Thí sinh nam miền Bắc A00 24,50
Thí sinh nam miền Nam A00 20,25
15 – TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ
Thí sinh nam miền Bắc A00 20,50
Thí sinh nam miền Nam A00 19,75
16 – TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN
Thí sinh nam miền Bắc A00 24,50
Thí sinh nam miền Nam A00 23,00
Thí sinh nam miền Bắc A01 22,00
Thí sinh nam miền Nam A01 21,75
17 – TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
Thí sinh nam miền Bắc A00 25,00
Thí sinh nam miền Nam A00 24,00
18 – TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ
Thí sinh nam miền Bắc A00 24,50
Thí sinh nam miền Nam A00 21,75
Thí sinh nam miền Bắc C00 24,50
Thí sinh nam miền Nam C00 23,50

 

ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO  CAO ĐẲNG QUÂN SỰ NĂM 2015

Học viện, trường Tổ hợp
xét  tuyển
Điểm chuẩn tuyển sinh Ghi chú
TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN
Ngành: Kỹ thuật Hàng không
Thí sinh nam miền Bắc A00 20,50
Thí sinh nam miền Nam A00 20,00

 

ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ DÂN SỰ NĂM 2015

Xét tuyển NVBS 2015: Các trường Quân đội

THÔNG BÁO

CHỈ TIÊU VÀ MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, HỆ QUÂN SỰ VÀO CÁC TRƯỜNG QUÂN ĐỘI NĂM 2015

TT Tên trường, ngành học

ngành

Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu

tuyển

NVBS

Mức điểm nhận hồ

sơ NVBS

1 HỌC VIỆN HẬU CẦN HEH   04
– Phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Tp Hà Nội

– ĐT: 069 695 115. – Website: http://www.hocvienhaucan.edu.vn

Đào tạo đại học quân sự D860226 Toán, Lý, Hóa 04 25,00
* Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc từ tỉnh Quảng Bình trở ra, đã nộp hồ sơ sơ tuyển; đủ điều kiện sơ tuyển vào các trường đại học Quân đội năm 2015 và đủ điều kiện sức khỏe của Học viện Hậu cần, không trúng tuyển nguyện vọng 1.

* Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung quy định đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3, không có điểm liệt.

 

 

 

 

 

2

TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ LCH   10
– Phường Vệ An, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

– ĐT: 069 695 167 – Website: http://www.daihocchinhtri..edu.vn

*Đào tạo đại học quân sự: D310202 Toán, Lý, Hóa

Văn, Sử, Địa

5

5

24,50
* Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc từ tỉnh Quảng Bình trở ra, đã nộp hồ sơ sơ tuyển; đủ điều kiện sơ tuyển vào các trường đại học Quân đội năm 2015 và đủ điều kiện sức khỏe của Trường Sĩ quan Chính trị, không trúng tuyển nguyện vọng 1.

* Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung quy định đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3, không có điểm liệt.

 

 

 

 

3

TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH PBH   18
– Xã Thanh Mỹ, Tx Sơn Tây, Tp Hà Nội

– Điện thoại: 0433930194, – Website: http://www.truongsqpb.edu.vn

*Đào tạo đại học quân sự: D860204 Toán, Lý, Hóa 18 19,25
* Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam (đủ điều kiện điểm chuẩn ở phía Nam, từ tỉnh Quảng Trị trở vào), đã nộp hồ sơ sơ tuyển; đủ điều kiện sơ tuyển vào các trường đại học Quân đội năm 2015 và đủ điều kiện sức khỏe của Trường Sĩ quan Pháo binh, không trúng tuyển nguyện vọng 1.

* Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung quy định đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3, không có điểm liệt.

 

4

TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG-THIẾT GIÁP TGH 05
– Xã Kim Long , huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

– Điện thoại: Q.Sự: 069879734; D.Sự: 0211.3539021

– Website: http://www.siquantangthietgiap.vn

* Đào tạo đại học quân sự: D860205 Toán, Lý, Hóa 05 20,25
* Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam (đủ điều kiện điểm chuẩn ở phía Nam, từ tỉnh Quảng Trị trở vào), đã nộp hồ sơ sơ tuyển; đủ điều kiện sơ tuyển vào các trường đại học Quân đội năm 2015 và đủ điều kiện sức khỏe của Trường Sĩ quan Tặng-Thiết giáp, không trúng tuyển nguyện vọng 1.

* Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng khác quy định đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3, không có điểm liệt.

Tổng     37
  1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung (đợt 1): Đến hết ngày 07/9/2015.
  2. Sau khi thí sinh nhập học xong, các trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu, tiếp tục được xét tuyển nguyện vọng bổ sung cho đủ chỉ tiêu Bộ giao theo đúng quy định.
  3. Căn cứ vào chỉ tiêu và số lượng thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển, các học viện, trường tổ chức xét tuyển theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh quân sự năm 2015 của Bộ Quốc phòng, báo cáo kết quả về Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng phê duyệt.
  4. Các học viện, trường thông báo công khai chỉ tiêu và mức điểm và thời gian nhận hồ sơ xét tuyển trên trang thông tin điện tử (Website) của trường và Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố; cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng; các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài Quân đội.
  5. Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Báo Quân đội nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong quân đội chịu trách nhiệm đăng tải nội dung Thông báo này để thí sinh biết và đăng ký xét tuyển./.

 

  1. Học viện An ninh nhân dân
Ngành Khối A Khối A1 Khối C Khối D1
Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ
– Điều tra trinh sát 27.0 28.75 25.75 27.5 25.5 29.0 24.5 27.5
– Công nghệ thông tin 27.5 29.0 26.25 27.25        
– An toàn thông tin 25.5 28.25 25.5 27.75        
– Luật 26.5 29.25     25.75 30.0 24.0 27.0
– Ngôn ngữ Anh             23.69 28.25
– Ngôn ngữ Trung Quốc             21.75 26.94
2. Trường Đại học An ninh nhân dân            
Ngành Khối A Khối A1 Khối C Khối D1
Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ
– Điều tra trinh sát 25 26.75 23.5 26.25 23.5 27 21.75 25.75
3. Trường Đại học Cảnh sát nhân dân          
Ngành Khối A Khối A1 Khối C Khối D1
Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ
– Điều tra trinh sát 26 27 25.25 26.5 25.5 28.0 23.75 26.5
4. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy          
Khu vực Khối A
Nam Nữ
– Phía Bắc 26.0 27.5
– Phía Nam 24.25 25.75
5. Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND          
Khu vực Khối A Khối A1
Nam Nữ Nam Nữ
– Phía Bắc 23.25 27.25 22 26.5
– Phía Nam 24 26.0 22.25 25
6. Học viện Cảnh sát nhân dân            
Ngành Khối A Khối A1 Khối C Khối D1
Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ
– Điều tra trinh sát 27.5 28.5 26 27.75 24.5 28.5 24 27.25
– Luật
+ Phía Bắc 26.75 27.75     24.75 28.75 23.5 25.25
+Phía Nam 24.5 26.0     23.0 27.0 20.5  
– Ngôn ngữ Anh                
+ Phía Bắc             22.1 27.25
+ Phía Nam             15 23.57
– Ngôn ngữ Trung             15 23.2
7. Học viện Chính trị CAND              
Khu vực Khối C Khối D1
Nam Nữ Nam Nữ
– Phía Bắc 24.75 29 22.5 26.75
– Phía Nam 21 25 17.5 24

 

THÔNG BÁO

CHỈ TIÊU VÀ MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ DÂN SỰ PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ,

HIỆN  ĐẠI HOÁ ĐẤT NUỚC VÀO CÁC TRƯỜNG QUÂN ĐỘI NĂM 2015

TT Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường Mã Ngành Môn thi/Xét tuyển Chỉ tiêu

tuyển NVBS

Mức điểm nhận hồ sơ
1 HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ KQH     684  
– Số 236, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

– ĐT: 069 698 262; Website: www.mta.edu.vn

a) Các ngành đào tạo kỹ sư dân sự DQH 70
– Ngành Kỹ thuật Xây dựng D580208 Toán, Lý, Hóa 20 18,50
– Ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình G.thông D580205 50 17,50
b) Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự 614
– Ngành Công nghệ thông tin C480201 1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

71 12,00
– Công nghệ thông tin chất lượng cao Học viện KTQS – Apptech 94 12,00
– Ngành Công nghệ Điện, Điện tử C510301 164 12,00
– Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa C510303 154 12,00
– Ngành Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật Ôtô và Kỹ thuật Máy xây dựng) C510205 131 12,00
2 HỌC VIỆN KHOA HỌC

QUÂN SỰ

NQH     51  
– Số 322, đường Lê Trọng Tấn, Hoàng Mai, Hà Nội

– ĐT: 043 565 9449 – Website: http://www.hocvienkhqs.edu.vn

Các ngành đào tạo đại học dân sự DNH 51
– Ngành Ngôn ngữ Anh D220201 TIẾNG ANH, Toán, Văn 20 15,00
– Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc D220204 1. TIẾNG ANH, Toán, Văn

2. TIẾNG TRUNG QUỐC, Toán, Văn

31 15,00
3 HỌC VIỆN HẬU CẦN HEH     174  
– Phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

– ĐT: 069 695 115  – Website: www.hocvienhaucan.edu.vn

a) Đào tạo đại học dân sự HFH 82
– Ngành Tài chính – Ngân hàng D340201 1. Toán, Lý, Hóa 14 15,00
2.  Toán, Lý, Tiếng Anh 17 15,00
– Ngành Kế toán D340301 1. Toán, Lý, Hóa 11 15,25
2. Toán, Lý, Tiếng Anh 11 15,00
– Ngành Kỹ thuật xây dựng D580208 Toán, Lý, Hóa 29 15,25
b) Đào tạo cao đẳng dân sự HFH 92
– Ngành Tài chính – Ngân hàng D340201 1. Toán, Lý, Hóa

2.  Toán, Lý, Tiếng Anh.

3. Toán, Văn, Tiếng Anh

48 12,00
– Ngành Kế toán D340301 1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh.

3. Toán, Văn, Tiếng Anh

44 12,00
4 TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 LAH     490  
– Xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội

– ĐT: 069 598 219 – Website: www.sqlq1.edu.vn.com

Đào tạo đại học dân sự 52
Ngành Giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh D140208 Văn, Sử, Địa 52 15,00
5 TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 LBH     343  
– Ấp Long Đức 1, Xã Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

– ĐT: 061 352 9100 – Website: http:www.dhnh.lucquan2.com

Đào tạo đại học dân sự 70
Ngành Giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh D140208 Văn, Sử, Địa 70 15,00
6 TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH SNH     662  
– Số 229B, Bạch Đằng, Phường Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

– ĐT: 0650 3859 632; – Website:www.tsqcb.edu.vn

a) Đào tạo đại học dân sự ZCH 462
– Ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông D580205 1.Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

130
– Ngành kỹ thuật xây dựng D580208 1.Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

143
– Ngành kỹ thuật cơ khí D520103 1.Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

189
b) Đào tạo cao đẳng dân sự ZCH 200
– Công nghệ kỹ thuật giao thông C510104 1.Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

100 12,00
– Công nghệ kỹ thuật cơ khí C510201 1.Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

100 12,00
7 TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN       601  
– Số 101 Mai Xuân Thưởng, Phường Vĩnh Hòa, Nha Trang.

– ĐT: (058)3 831 805; – Website: www.tcu.edu.vn

a) Đào tạo cao đẳng dân sự TCU 350
– Ngành Công nghệ thông tin C480201 1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

3. Văn, Toán, Tiếng Anh

144
– Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông C510302 1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

3. Văn, Toán, Tiếng Anh

206
b) Đào tạo liên thông từ CĐ lên ĐH 251
– Ngành Công nghệ thông tin D480201 1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

3. Văn, Toán, Tiếng Anh

121
– Ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông D520207 1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

3. Văn, Toán, Tiếng Anh

130
8 TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ (VINHEMPICH) VPH     244  
– Số 189 Nguyễn Oanh, P.10, quận Gò Vấp, TPHCM.

– ĐT: 083 984 2768; – Website: www.tdnu.edu.vn

a) Đào tạo đại học dân sự ZPH 82
– Ngành Công nghệ thông tin D480101 1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

30 15,00
– Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô D510205 1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

03 15,00
– Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí D520103 1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

49 15,00
b) Đào tạo cao đẳng hệ dân sự ZPH 162
– Ngành Công nghệ thông tin C480101 1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

82 12,00
– Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô C510205 1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

80 12,00
9 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI ZNH     28  
– Số 101 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; – ĐT: 046 2663068   – Website: www.vnq.edu..vn

Cơ sở 2: Số 140 đường cộng hòa, phường 4, quận Tân bình, TP Hồ Chí Minh

– ĐT: 0838115897

Đào tạo cao đẳng dân sự 28
Ngành Văn thư lưu trữ C320303 Văn, Sử, Địa 28 16,75
10 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG       421  
– Trung tâm trường: Phường Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.ĐT: 02103. 820 227.

– Cơ sở 2: Tổ 18, Phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. ĐT: 0438273264.

– Website: cdcnqp.edu.vn

Đào tạo cao đẳng dân sự 421
– Ngành Kế toán C340301 1.  Toán, Lý, Hóa.

2. Toán, Lý, Tiếng Anh.

3.  Văn, Toán, Ngoại ngữ

112 12,00
– Ngành Tài chính – Ngân hàng C340201 1. Toán, Lý, Hóa.

2. Toán, Lý, Tiếng Anh.

3. Văn, Toán, Ngoại ngữ

69 12,00
– Ngành Công nghệ thông tin C480201 1. Toán, Lý, Hóa.

2. Toán, Lý, Tiếng Anh.

53 12,00
– Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử C510301 1. Toán, Lý, Hóa.

2. Toán, Lý, Tiếng Anh.

64 12,00
– Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí C510201 1. Toán, Lý, Hóa.

2. Toán, Lý, Tiếng Anh.

123 12,00
11 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT Ô TÔ COT     483  
– Phường Xuân Khanh, TX Sơn Tây, Hà Nội

– ĐT: 046 325 8761; – Website: http://www.caodangoto.vn

Các ngành đào tạo cao đẳng chính quy 483
– Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô C510205 1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

3. Toán, Văn, Tiếng Anh

158 12,00
– Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí C510201 85 12,00
– Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử C510301 90 12,00
– Ngành Công nghệ Thông tin C480201 100 12,00
– Ngành Kế toán C340301 50 12,00
  Tổng       4181  

– Tuyển thí sinh trong cả nước:

* Thí sinh dự thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015, không trúng tuyển nguyện vọng 1.

* Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung quy định đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3, không có điểm liệt.

– Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung (đợt 1):  Đến hết ngày 07/9/2015.

– Sau khi thí sinh nhập học xong, các trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu, tiếp tục được xét tuyển nguyện vọng bổ sung cho đủ chỉ tiêu Bộ giao theo đúng quy định.

Ngày 10/10 năm 2018 | Tin tức | Tag: . . . . . . .