Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT tại tỉnh Tiền Giang

Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT tại tỉnh Tiền Giang năm 2015: Toàn tỉnh có 19.553 thí sinh dự thi, trong khi chỉ tiêu tuyển mới chỉ có 15.762 học sinh. Theo điểm chuẩn đã công bố (kể cả Trường THPT chuyên) thì đã có 15.513 thí sinh trúng tuyển. Theo thông báo của Sở GD-ĐT, từ ngày 24-6 các trường bắt đầu nhận đơn xin chấm phúc khảo của thí sinh. Hạn cuối nộp đơn xin chấm phúc khảo...

Có thể bạn quan tâm:

Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT tại tỉnh Tiền Giang năm 2015: Toàn tỉnh có 19.553 thí sinh dự thi, trong khi chỉ tiêu tuyển mới chỉ có 15.762 học sinh. Theo điểm chuẩn đã công bố (kể cả Trường THPT chuyên) thì đã có 15.513 thí sinh trúng tuyển. Theo thông báo của Sở GD-ĐT, từ ngày 24-6 các trường bắt đầu nhận đơn xin chấm phúc khảo của thí sinh. Hạn cuối nộp đơn xin chấm phúc khảo là ngày 29-6-2015. Mọi thí sinh đều được đăng ký xin phúc khảo và không phải nộp lệ phí. Hạn cuối các trường nộp hồ sơ xin chấm phúc khảo của thí sinh về Sở GD-ĐT là ngày 6-7-2015.

Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT tại tỉnh Tiền Giang

Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT chuyên Tiền Giang và lớp 10 các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh năm học 2015-2016. Theo đó, điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT chuyên như sau:

Môn chuyên Điểm chuẩn Chỉ tiêu/lớp
1.Ngữ văn

2.Toán

3.Tiếng Anh

4.Địa

5.Lý

6.Tin học

7.Hóa

8.Sinh

9.Không chuyên

                 35,5

33,5

37,25

29,25

28.75

31,25

35,5

26,5

39,5

 35

35

35

18

35

35

35

35

40

Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT tại tỉnh Tiền Giang

Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT tại tỉnh Tiền Giang

Theo đánh giá của ban giám hiệu Trường THPT chuyên, năm nay điểm thi của thí sinh dự thi vào trường này khá cao nên điểm chuẩn cũng cao. Điều đó cho thấy trình độ của thí sinh trúng tuyển vào trường chuyên có sự chênh lệch rất rõ so với thí sinh trúng tuyển vào các trường phổ thông. Trong khi đó nhiều trường phổ thông vùng sâu vùng xa có điểm chuẩn rất thấp, thậm chí ba môn chỉ đạt 8 điểm (đã nhân hệ số) cũng trúng tuyển.

Điểm chuẩn các trường phổ thông cụ thể như sau:

Số TT Tên trường Điểm chuẩn 1 – Điểm chuẩn 2 Chỉ tiêu So với chỉ tiêu
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Bình Đông

Bình Phục Nhứt

Cái Bè

Chợ Gạo

Đốc Binh Kiều

Dưỡng Điềm

Gò Công

Gò Công Đông

Huỳnh Văn Sâm

Lê Thanh Hiền

Long Bình

Lưu Tấn Phát

Lê Văn Phẩm

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Ngô Văn Nhạc

Nguyễn Đình Chiểu

Nguyễn Văn Côn

Nguyễn Văn Thìn

Nguyễn Văn Tiếp

Phạm Thành Trung

Phan Việt Thống

Phú Thạnh

Phước Thạnh

Rạch Gầm – Xoài Mút

Tân Hiệp

Tân Phước

Tân Thới

Thiên Hộ Dương

Thủ Khoa Huân

Trần Hưng Đạo

Trần Văn Hoài

Trương Định

Tứ Kiệt

Vĩnh Bình

Vĩnh Kim

14,25      –           16

8             –           10

25

26,25        –        26,75

27

9             –            10

11,5            –            13,75

16,5           –          17,75

10,25      –            10,5

8,5          –            9,75

11,25      –            11,75

14,5        –            16,25

10           –            11,25

9             –            11

8             –            8

32,25

16,25      –            18

17,5           –            18,5

8            –             8

18           –             21,5

9,5          –             10

10,75      –             10,75

15           –             17,5

–             8,25

24,5        –             26,25

12,25      –             13,5

8             –             8

8,75        –             9,25

13           –             13,75

23           –             24,75

11           –             13

26,5        –             27

11           –             11,75

28

21           –             23,75

265

435

564

599

562

432

373

554

589

546

317

496

503

346

177

601

475

233

340

590

507

240

384

347

399

266

109

447

474

562

478

521

459

547

473

-3

-1

5

-3

7

7

-2

0

4

-2

1

1

-2

1

-48

1

0

0

-48

-1

-2

4

-1

2

0

1

-42

-3

1

0

0

3

2

1

1

Toàn tỉnh có 19.553 thí sinh dự thi, trong khi chỉ tiêu tuyển mới chỉ có 15.762 học sinh. Theo điểm chuẩn vào lớp 10 đã công bố (kể cả Trường THPT chuyên) thì đã có 15.513 thí sinh trúng tuyển. Theo thông báo của Sở GD-ĐT, từ ngày 24-6 các trường bắt đầu nhận đơn xin chấm phúc khảo của thí sinh. Hạn cuối nộp đơn xin chấm phúc khảo là ngày 29-6-2015. Mọi thí sinh đều được đăng ký xin phúc khảo và không phải nộp lệ phí. Hạn cuối các trường nộp hồ sơ xin chấm phúc khảo của thí sinh về Sở GD-ĐT là ngày 6-7-2015. 

Ngày 08/10 năm 2018 | Tin tức | Tag: .