Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2015 các trường tại Hà Nội

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2015 các trường tại Hà Nội: Sở giáo dục đào tạo thành phố Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên trên địa bàn Hà Nội, Ngay bây giờ bạn có thể xem điểm chuẩn lớp 10 2015 Hà Nội ở đây, điểm chuẩn các trường THPT ở Hà Nội cũng sẽ được cập nhật ngay tại bài viết này, mời đọc giả thường xuyên đón theo dõi.

[QUANGCAOGOOGLE ads=1][/QUANGCAOGOOGLE]

Điểm chuẩn Full các trường tại Hà Nội

[QUANGCAOGOOGLE ads=2][/QUANGCAOGOOGLE]

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2015 các trường chuyên tại Hà Nội:

1. Điểm chuẩn xét tuyển lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ Trường Đại học Ngoại ngữ ĐHQGHN năm học 2015 – 2016:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮSố:  556 /TB – ĐHNN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                     Hà Nội, ngày 22  tháng 6  năm 2015

 

THÔNG BÁO
Về việc xét tuyển lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ hệ không chuyên
năm học 2015 – 2016, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ số học sinh nhập học thực tế vào hệ chuyên và kế hoạch tổ chức dạy học năm học 2015 – 2016 của trường THPT chuyên Ngoại Ngữ;
Căn cứ kết quả thi tuyển sinh tổ chức vào các ngày 06, 07/6/2015;
Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 22/6/2015 của Hội đồng tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2015;
Hội đồng tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo xét tuyển hệ ngoại ngữ không chuyên như sau:

  1. Chỉ tiêu:          

Tiếng Anh:        40
Tiếng Nga:        25
Tiếng Pháp:      15
Tiếng Đức:        15
Tiếng Nhật:      25

  1. Điều kiện nộp đơn xét tuyển:

2.1. Điều kiện chung:

– Chỉ xét tuyển thí sinh không trúng tuyển hệ chuyên;

– Có tổng điểm bài thi từ 20.0 điểm trở lên và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2,0;

– Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng. Nếu thí sinh đăng ký nhiều hơn một nguyện vọng, toàn bộ các nguyện vọng sẽ bị loại;

– Điểm trúng tuyển xét từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

2.2. Điều kiện cụ thể từng ngành:

– Điều kiện xét học vào ngành tiếng Anh: Thí sinh thi môn ngoại ngữ tiếng Anh;

– Điều kiện xét học vào ngành tiếng Nga: Thí sinh thi môn ngoại ngữ tiếng Anh;

– Điều kiện xét học vào ngành tiếng Pháp: Thí sinh thi môn ngoại ngữ tiếng Pháp;

– Điều kiện xét học vào ngành tiếng Đức: Thí sinh thi môn ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Đức;

– Điều kiện xét học vào ngành tiếng Nhật: Thí sinh thi môn ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Nhật.

  1. Thời gian nhận đơn:

Nhận đơn: Mẫu đơn lấy trên Website của trường (http://ulis.vnu.edu.vn hoặc http://www.flss.edu.vn) hoặc lấy trực tiếp tại Văn phòng Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ – Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

Nộp đơn: Trong giờ hành chính từ 08h00 ngày 25/6/2015 đến 16h30 ngày 27/6/2015 tại Văn phòng trường THPT chuyên Ngoại Ngữ – Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

Lệ phí xét tuyển: 60.000 đồng

  1. Học phí: 1.050.000đ/tháng.

 

  1. Công bố kết quả:

Kết quả trúng tuyển hệ không chuyên được công bố trên Website của Trường ĐHNN – ĐHQGHN (http://ulis.vnu.edu.vn hoặc http://www.flss.edu.vn) hoặc xem trực tiếp tại Văn phòng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ – ĐHNN-ĐHQGHN từ 15h00 ngày 29/6/2015.

Thí sinh trúng tuyển hệ không chuyên làm thủ tục nhập học lúc ngày 06/7/2015 tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ – Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

Nơi nhận:
-ĐHQGHN (để báo cáo);
-THPT CNN, P. KHTC (để thực hiện);
-Website Trường (để thông báo);
-Lưu HCTH, ĐT.
KT HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH(đã ký)

Phạm Văn Ngọc

2. Điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2015

Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm mới công bố điểm chuẩn vào lớp 10 cho các lớp chuyên Anh, Toán, Tin, Sinh, Lý, Hóa và Văn.

Điểm chuẩn/Điểm nhận học bổng

1. Chuyên Toán: 36.5/42.25;

2. Chuyên Tin: 33.5/39.0;

3. Chuyên Sinh: 34.0/38.0;

4. Chuyên Lý: 33.0/39.25;

5. Chuyên Hoá: 37.75/41.0;

6. Chuyên Văn: 35.75/37.75;

7. Chuyên Tiếng Anh: 34.75/38.75

Lưu ý:

  • Điểm chuẩn là điểm môn chuyên đã nhân hệ số 2
  • Chỉ xét tuyển đối với những thí sinh thi đủ các môn, không vi phạm Quy chế thi và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2 (> 2.00 điểm)

* Nếu phụ huynh có nhu cầu phúc tra bài thi, tải đơn và nộp tại phòng 107D1, trường Chuyên SP từ 12 đến 20/6/2015.

Các học sinh thuộc diện trúng tuyển và trúng tuyển học bổng sẽ nộp hồ sơ: Học bạ gốc, giấy khai sinh bản sao… từ 16/6 đến 20/6 tại trường.

* Đối tượng thuộc diện xét tuyển

Là đối tượng được quyền xét tuyển vào lớp không chuyên (các học sinh trượt chuyên, tổng 3 môn Toán chung, Văn chung, Anh chung >=21 điểm; không xét môn chuyên) được quyền nộp hồ sơ xét tuyển.

Dựa trên các hồ sơ nộp, nhà trường sẽ lọc lấy 120 học sinh cao điểm nhất vào lớp không chuyên. Hạn nộp 15.6.2015 – 24.6.2015.

Bình luận
0

Bình luận