Category: giải trí

giải trí

Facebook tạo ra Internet of Things thật sự

Facebook tạo ra Internet of Things thật sự

Facebook tạo ra Internet of Things thật sự: Facebook tiến hành mở rộng nền tảng phát triển ứng dụng đám mây Parse tiếp cận gần hơn với Internet of Things>> ‘American Sniper’ - phim chiến tranh dữ dội mùa Oscar 2015>> Timehop - Khám phá "ngày này năm xưa" của bản thân từ mạng...