Category: giải trí

giải trí

Nguyễn Hà Đông: ‘Làm tốt từ cái nhỏ nhất’

Nguyễn Hà Đông: ‘Làm tốt từ cái nhỏ nhất’

Nguyễn Hà Đông: 'Làm tốt từ cái nhỏ nhất': Nguyễn Hà Đông là “cha đẻ” của game nổi tiếng toàn cầu Flappy Bird, trò chơi từng được tải lên đến gần 3 triệu lượt mỗi ngày và đạt 50 triệu lượt tải trên toàn thế giới.>> Ridiculous Fishing: Câu cá kiểu "khác...