Học phí các trường công lập tại Hà Nội không tăng

Học phí các trường công lập tại Hà Nội không tăng:  Với các khoản thu khác, các nhà trường (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) thực hiện theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND, ngày 22/11/2013, của UBND TP Hà Nội. Cụ thể, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ tiến hành thống nhất các khoản thu khác của các trường trực thuộc năm học 2015-2016, thời gian từ ngày 19 đến 25/9/2015. Học phí...

Có thể bạn quan tâm:

Học phí các trường công lập tại Hà Nội không tăng:  Với các khoản thu khác, các nhà trường (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) thực hiện theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND, ngày 22/11/2013, của UBND TP Hà Nội. Cụ thể, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ tiến hành thống nhất các khoản thu khác của các trường trực thuộc năm học 2015-2016, thời gian từ ngày 19 đến 25/9/2015.

Học phí các trường công lập tại Hà Nội không tăng

Theo UBND TP Hà Nội, do chưa có văn bản mới, năm học 2015-2016, mức học phí của các trường học trên địa bàn TP vẫn giữ nguyên như năm học trước: 40.000 đồng/tháng/học sinh đối với các trường công lập ở thành thị, 20.000 đồng/tháng/học sinh đối với các trường công lập khu vực nông thôn. UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thỏa thuận thống nhất bằng văn bản về mức thu khác của các cơ sở giáo dục công lập theo phân cấp quản lý và tổng hợp báo cáo về Sở GD-ĐT trước ngày 15/10/2015.

Ngày 05/10 năm 2018 | Tin tức | Tag: . . . . .