Category: Nhóm EXO

Nhóm EXO

12 thành viên nhóm nhạc EXO Hàn Quốc

12 thành viên nhóm nhạc EXO Hàn Quốc

Thông tin cơ bản về các thành viên nhóm EXO: EXO gồm có hai phân nhóm là EXO- K và EXO M. Danh sách các thành viên của EXO K và EXO M, quốc tịch và vị trí sở trường của từng thành viên cụ thể như bên dưới. (more…)