Lệ phí đăng ký dự thi đại học cao đẳng năm 2015

Lệ phí đăng ký dự thi đại học cao đẳng năm 2015: Thí sinh đăng ký sơ tuyển vào các trường khối quốc phòng, an ninh, ngoài phí dự thi, dự tuyển theo quy định tại khoản 1 Điều này còn phải nộp 50.000 đồng/hồ sơ khi đăng ký sơ tuyển. Các thí sinh có hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 01/4/2015 sẽ phải nộp mức phí dự thi, dự tuyển mới theo quy định tại Thông tư liên tịch 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT...

Có thể bạn quan tâm:

Lệ phí đăng ký dự thi đại học cao đẳng năm 2015: Thí sinh đăng ký sơ tuyển vào các trường khối quốc phòng, an ninh, ngoài phí dự thi, dự tuyển theo quy định tại khoản 1 Điều này còn phải nộp 50.000 đồng/hồ sơ khi đăng ký sơ tuyển. Các thí sinh có hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 01/4/2015 sẽ phải nộp mức phí dự thi, dự tuyển mới theo quy định tại Thông tư liên tịch 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT .


Lệ phí đăng ký dự thi đại học cao đẳng năm 2015

Theo đó:
Thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia với mục đích sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào các trường trung cấp, cao đẳng và đại học sẽ nộp 35.000 đồng/môn thi (dự thi), 30.000 đồng/hồ sơ (dự tuyển).

Đối với thí sinh đăng ký sơ tuyển vào các trường khối quốc phòng, an ninh, ngoài phí dự thi, dự tuyển, còn phải nộp 50.000 đồng/hồ sơ khi đăng ký sơ tuyển. Ngoài ra, Thông tư còn quy định cụ thể các mức lệ phí đối với thí sinh dự thi, dự tuyển vào các ngành năng khiếu, các trường tuyển sinh riêng …

Lệ phí đăng ký dự thi đại học cao đẳng năm 2015
Tuyển sinh 2015: Lệ phí đăng ký dự thi đại học cao đẳng năm 2015

Thí sinh thuộc diện xét tuyển hoặc tuyển thẳng vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nộp phí 30.000 đồng/hồ sơ.

Thí sinh đăng ký tuyển sinh vào các ngành năng khiếu hoặc vào các trường tuyển sinh riêng: Đăng ký vào trường tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ.

Đăng ký vào trường tuyển sinh bằng phương thức thi tuyển: Đối với các môn văn hóa chuyên ngành: 35.000 đồng/môn thi; Đối với các môn năng khiếu: 300.000 đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn năng khiếu).

Thí sinh đăng ký sơ tuyển vào các trường khối quốc phòng, an ninh, ngoài phí dự thi, dự tuyển theo quy định tại khoản 1 Điều này còn phải nộp 50.000 đồng/hồ sơ khi đăng ký sơ tuyển.

Cũng theo thông tư này, không thu phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh năm 2015) đối với thí sinh dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia với mục đích sử dụng kết quả thi chỉ để xét tốt nghiệp trung học phổ thông.

Thông tư cũng hướng dẫn mức phí với thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ. Theo đó:

Đăng ký dự thi: 60.000 đồng/thí sinh/hồ sơ;

Dự thi thạc sỹ: 120.000 đồng/môn thi;

Dự tuyển nghiên cứu sinh: 200.000/thí sinh/hồ sơ.

Thí sinh đăng ký dự tuyển đi đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước nộp phí dự tuyển 200.000 đồng/thí sinh/hồ sơ.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 11/5/2015 và thay thế Thông tư liên tịch21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT , 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT./.

Ngày 02/10 năm 2018 | Game | Tag: . . . .