Lịch thi và thời gian biểu làm các môn thi tự luận trong kỳ thi tốt nghiệp 2015

Lịch thi và thời gian biểu làm các môn thi tự luận trong kỳ thi tốt nghiệp 2015: Thi THPT quốc gia 2015 năm nay, các thí sinh làm bài các môn tự luận thi 180 phút, các môn thi trắc nghiệm thi 90 phút (môn Ngoại ngữ thi trắc nghiệm và viết). Các môn tự luận được thi vào buổi sáng, các môn trắc nghiệm thi vào các buổi chiều. Lịch thi THPT quốc gia 2015, thời gian biểu từng buổi thi...

Có thể bạn quan tâm:

Lịch thi và thời gian biểu làm các môn thi tự luận trong kỳ thi tốt nghiệp 2015: Thi THPT quốc gia 2015 năm nay, các thí sinh làm bài các môn tự luận thi 180 phút, các môn thi trắc nghiệm thi 90 phút (môn Ngoại ngữ thi trắc nghiệm và viết). Các môn tự luận được thi vào buổi sáng, các môn trắc nghiệm thi vào các buổi chiều. Lịch thi THPT quốc gia 2015, thời gian biểu từng buổi thi được quy định tại công văn ngày 12/6/2015 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Lịch thi và thời gian biểu làm các môn thi tự luận trong kỳ thi tốt nghiệp 2015

Lịch thi THPT quốc gia 2015:

   Lịch thi THPT quốc gia 2015 chính thức của Bộ GD-ĐT - Ảnh 1

Thi THPT quốc gia 2015 năm nay, các thí sinh làm bài các môn tự luận thi 180 phút, các môn thi trắc nghiệm thi 90 phút (môn Ngoại ngữ thi trắc nghiệm và viết). Các môn tự luận được thi vào buổi sáng, các môn trắc nghiệm thi vào các buổi chiều.

Thời gian biểu từng buổi thi các môn tự luận (thi vào các buổi sáng):

   Lịch thi THPT quốc gia 2015 chính thức của Bộ GD-ĐT - Ảnh 2
Thời gian biểu từng buổi thi các môn trắc nghiệm (thi vào các buổi chiều):
   Lịch thi THPT quốc gia 2015 chính thức của Bộ GD-ĐT - Ảnh 3

Công văn của Thứ trưởng Ga cũng đề nghị các đơn vị phải thực hiện chế độ báo cáo nghiêm túc, kịp thời, đúng biểu mẫu quy định; phải cập nhật đầy đủ số liệu của Kỳ thi và kiểm tra để đảm bảo chính xác trước khi báo cáo Bộ GDĐT. Báo cáo nhanh các buổi coi thi: Gồm 8 báo cáo, được các Hội đồng thi cập nhật vào phần mềm quản lý thi theo thứ tự các buổi thi trong lịch thi; chậm nhất 11 giờ 30 đối với buổi thi sáng, 17 giờ 30 đối với buổi thi chiều.

Ngày 26/12 năm 2019 | Tin tức | Tag: