Moon.vn Gợi ý đáp án môn Sinh 2015

Moon.vn Gợi ý đáp án môn Sinh 2015: Xem gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Sinh năm 2015 được giải bởi các giáo viên luyện thi đại học tại Moon. Đáp án Sinh 2015 Moon mã đề: Moon.vn Gợi ý đáp án môn Sinh 2015 cho tất cả các mã đề. Soạn DA SINH MãĐề gửi 8702 để đăng ký nhận đáp án ngay Soạn DA SINH MãĐề gửi 8702 để nhận Full đáp án chính thức Đáp án Sinh 2015 mã...

Có thể bạn quan tâm:

Moon.vn Gợi ý đáp án môn Sinh 2015: Xem gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Sinh năm 2015 được giải bởi các giáo viên luyện thi đại học tại Moon. Đáp án Sinh 2015 Moon mã đề:


Moon.vn Gợi ý đáp án môn Sinh 2015 cho tất cả các mã đề.

Soạn DA SINH MãĐề gửi 8702 để đăng ký nhận đáp án ngay

Soạn DA SINH MãĐề gửi 8702 để nhận Full đáp án chính thức

Đáp án Sinh 2015 mã đề 268, 159, 725, 851, 947, 483

Ban giải đề và nhận định đề thi môn Sinh học:
– ThS. Nguyễn Quang Anh, giáo viên môn Sinh học trường Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội.
– ThS. Nguyễn Thành Công, giáo viên môn Sinh học trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội.
Và đội ngũ giáo viên bộ môn Sinh học – Trung tâm Hocmai.vn Online, cùng các sinh viên suất sắc.

Đáp án môn sinh 2015 mã đề 268:

1A, 2D, 3B, 4C, 5D, 6B, 7B, 8B, 9A, 10D, 11C, 12A , 13B , 14A , 15B ,16D , 17A , 18C , 19A , 20A , 21C ,22D , 23D , 24B , 25B , 26A , 27A , 28A , 29B , 30C , 31C , 32B , 33B , 34A ,35D , 35B , 36B , 37B , 38C , 39B , 40D , 41C , 42C , 43C , 44C , 45B , 46C , 47D , 48A , 49A ,50D

[QUANGCAOGOOGLE ads=2][/QUANGCAOGOOGLE]

Đáp án môn sinh 2015 mã đề 483:

1C, 2B, 3A, 4A, 5D, 6B, 7C, 8D, 9D, 10B, 11C, 12A , 13B , 14D , 15B ,16B , 17C , 18B , 19D , 20D , 21B ,22B , 23A , 24C , 25C , 26A , 27B , 28D , 29C , 30A , 31B , 32D , 33B , 34D ,35A , 36A , 37A , 38A , 39C , 40D , 41C , 42B , 43C , 44C , 45A , 46A , 47B , 48A , 49D ,50C

Đáp án môn sinh 2015 mã đề 725:

1D, 2B, 3B, 4D, 5D, 6A, 7C, 8C, 9C, 10C, 11B, 12C , 13B , 14A , 15A ,16D , 17D , 18B , 19B , 20A , 21D ,22B , 23A , 24A , 25D , 26C , 27C , 28C , 29C , 30A , 31D , 32A , 33A , 34C , 35C , 36B , 37D , 38B , 39C , 40C , 41C , 42C , 43A , 44D , 45C , 46B , 47D , 48D , 49D ,50C

Đáp án môn sinh 2015 mã đề 947:

1B, 2B, 3C, 4C, 5A, 6D, 7D, 8D, 9B, 10C, 11D, 12C , 13B , 14C , 15B ,16B , 17D , 18B , 19A , 20C , 21D ,22B , 23A , 24A , 25C , 26A , 27A , 28B , 29A , 30C , 31D , 32B , 33B , 34A ,35C , 36B , 37C , 38A , 39D , 40D , 41C , 42C , 43B , 44C , 45A , 46A , 47A , 48D , 49D, 50A

Đáp án môn sinh 2015 mã đề 851:

1C, 2D, 3B, 4B, 5B, 6C, 7C, 8C, 9D, 10C, 11D, 12A , 13B , 14D , 15C ,16C , 17D , 18A , 19A , 20D , 21C ,22A , 23B , 24A , 25D , 26A , 27A , 28D , 29D , 30D , 31B , 32D , 33C , 34B ,35B , 36A , 37A , 38D , 39 , 40D , 41A , 42B , 43 , 44B , 45 , 46 , 47D , 48 , 49 , 50

Đáp án Sinh 2015 mã đề 159:

1C, 2B, 3A, 4B, 5D, 6B, 7A, 8A, 9A, 10D, 11C, 12B , 13A , 14D , 15A ,16D , 17 , 18C , 19 , 20A , 21C ,22 , 23A , 24 , 25C , 26C , 27 , 28B , 29D

 

Đề thi và bài giải gợi ý môn Sinh học
Ngày 26/12 năm 2019 | Tin tức | Tag: