Mức hưởng bảo hiểm y tế đúng tuyến, trái tuyến và chuyển tuyến

Gần đây có nhiều bạn hỏi Bác sĩ nhỏ về mức hưởng bảo hiểm y tế ở các tuyến, mức hưởng bảo hiểm y tế đúng tuyến, trái tuyến và chuyển tuyến là thế nào? Hãy cùng Bác sĩ nhỏ tìm hiểu về vấn đề này nhé !! Mức hưởng BHYT khi khám và điều trị trái tuyến : Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều...

Có thể bạn quan tâm:

Gần đây có nhiều bạn hỏi Bác sĩ nhỏ về mức hưởng bảo hiểm y tế ở các tuyến, mức hưởng bảo hiểm y tế đúng tuyến, trái tuyến và chuyển tuyến là thế nào? Hãy cùng Bác sĩ nhỏ tìm hiểu về vấn đề này nhé !!

Mức hưởng BHYT khi khám và điều trị trái tuyến :

Mức hưởng BHYT khi khám và điều trị chuyển tuyến : 

Căn cứ:

muc-huong-bao-hiem-y-te-dung-tuyen-trai-tuyen-va-chuyen-tuyen

Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh chuyển tuyến điều trị, có  hồ sơ chuyển viện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hợp lệ thì:

– Hưởng 100% đối với các trường hợp:

– Hưởng 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 2, Điểm k Khoản 3 và Điểm a Khoản 4.

– Hưởng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

Kết quả hình ảnh cho mức hưởng bảo hiểm y tế chuyển tuyến

Mức hưởng BHYT khi khám và chữa bệnh đúng tuyến :

Căn cứ vào :

– Hưởng 100% đối với các trường hợp:

– Hưởng 95% đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4.

–  Hưởng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

BSN

Ngày 28/09 năm 2018 | Tin tức | Tag: . . . .