Net profit margin là gì, Gross profit margin là gì?

Profit Margin là gì? Dịch ra tiếng Việt có thể hiểu là tỉ suất lợi nhuận, lợi nhuận ròng, tỉ suất lợi nhuận ròng là thước đo khả năng sinh lời. Nó được tính bằng cách tìm lợi nhuận ròng theo tỉ lệ phần trăm của doanh thu. Hiểu một cách đơn giản thì biên lợi nhuận (profit margin) là tỉ lệ được tính bằng cách lấy tổng thu nhập hoặc lợi nhuận ròng chia cho doanh thu. Chỉ số...

Có thể bạn quan tâm:

Profit Margin là gì?

Profit margin là gì, net profit margin là gì?

Dịch ra tiếng Việt có thể hiểu là tỉ suất lợi nhuận, lợi nhuận ròng, tỉ suất lợi nhuận ròng là thước đo khả năng sinh lời. Nó được tính bằng cách tìm lợi nhuận ròng theo tỉ lệ phần trăm của doanh thu.

Hiểu một cách đơn giản thì biên lợi nhuận (profit margin) là tỉ lệ được tính bằng cách lấy tổng thu nhập hoặc lợi nhuận ròng chia cho doanh thu. Chỉ số này cho biết một đồng doanh thu thu về tạo ra được bao nhiêu đồng thu nhập.

Các doanh nghiệp nhỏ thường xem xét hai tỉ suất lợi nhuận:

Net profit margin là gì?

Không giống như biên lợi nhuận gộp, biên lợi nhuận ròng là tính toán để xác định khả năng sinh lời của toàn bộ công ty. Nó được thể hiện bằng phần trăm, phần trăm càng cao, công ty càng có lãi. Biên lợi nhuận thấp chỉ ra rằng doanh nghiệp đang gặp vấn đề cản trở tiềm năng lợi nhuận, chẳng hạn như chi phí không cần thiết, năng suất hoặc vấn đề quản lý…

Tính toán biên lợi nhuận ròng tương tự như biên lợi nhuận gộp, nhưng quá trình này đòi hỏi phải thống kê được toàn bộ doanh thu và chi phí của công ty.

Ví dụ:

Tổng doanh thu của công ty là 150.000 USD, chi phí 75.000 USD thì biên lợi nhuận ròng là 750.000 USD

Lợi nhuận ròng cận biên = (75.000/150.000) x 100 = 50%.

Vì doanh thu và chi phí là hai thành phần chính để tính biên lợi nhuận vì vậy nó được khuyến cáo không sử dụng để so sánh một doanh nghiệp trong ngành với một doanh nghiệp trọng một ngành khác. Vì mỗi lĩnh vực kinh doanh sẽ có các loại chi phí khác nhau.

Gross profit margin là gì?

Profit margin là gì, net profit margin là gì?

Biên lợi nhuận gộp thường áp dụng cho một sản phẩm hoặc một dòng sản phẩm cụ thể thay vì cho toàn bộ doanh nghiệp. Áp dụng chỉ số này cho từng sản phẩm giúp cho công ty thiết lập được chính sách giá, ngoài ra công ty cũng sử dụng nó trong việc đàm phán các chi phí mua nguyên vật liệu với các nhà cung cấp.

Biên lợi nhuận gộp được xác định bằng công thức:

Biên lợi nhuận gộp = doanh thu (đã trừ thuế) – Chi phí nguyên vật liệu (đã trừ thuế).

Lợi nhuận gộp cận biên = ( lợi nhuận gộp/ doanh thu hàng bán) x 100%

Lưu ý rằng giá vốn hàng bán bao gồm chi phí sản phẩm trực tiếp nhưng không bao gồm chi phí gián tiếp chẳng hạn như tiền thuê nhà, văn phòng…

Ví dụ: Công ty bán được doanh số 8.000 USD và tổng chi phí là 6000 USD thì

Biên lợi nhuận gộp = 8000 – 6000 = 2000 USD.

Lợi nhuận gộp cận biên = (2000/8000) x 100 = 25%.

 Trên đây là những kiến thức cơ bản về Profit margin, net profit margin. Hi vọng qua bài viết  này các bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức hữu ích. Chúc các bạn thành công.

từ khóa:

Ngày 20/08 năm 2019 | Game | Tag: . .