Những vật dụng thí sinh được phép mang vào phòng thi năm nay

Những vật dụng thí sinh được phép mang vào phòng thi năm nay: Thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định ghi trong Giấy báo dự thi để làm thủ tục dự thi; xuất trình Giấy chứng minh nhân dân và nhận Thẻ dự thi; nếu thấy có những sai sót về họ, đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, phải báo cáo ngay cho cán bộ của Hội đồng thi để xử lý...

Có thể bạn quan tâm:

Những vật dụng thí sinh được phép mang vào phòng thi năm nay: Thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định ghi trong Giấy báo dự thi để làm thủ tục dự thi; xuất trình Giấy chứng minh nhân dân và nhận Thẻ dự thi; nếu thấy có những sai sót về họ, đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, phải báo cáo ngay cho cán bộ của Hội đồng thi để xử lý kịp thời;thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó. Khi nộp bài thi, thí sinh phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký xác nhận vào Phiếu thu bài thi. Không làm được bài cũng phải nộp tờ giấy thi, Phiếu TLTN, không nộp giấy nháp.

Đáp án đề thi tốt nghiệp 2015

Những vật dụng thí sinh được phép mang vào phòng thi năm nay

Kỳ thi THPT Quốc gia sẽ bắt đầu làm thủ tục từ ngày 30/6, các thí sinh sẽ thi từ 1/7-4/7. Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ; Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí (Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành, không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì).

Những vật dụng thí sinh được phép mang vào phòng thi năm nay

Những vật dụng thí sinh được phép mang vào phòng thi năm nay

Ngoài ra, thí sinh bị cấm mang những đồ vật như vũ khí, chất dễ cháy nổ, đồ uống có cồn, giấy than, bút xóa, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin. Trong khi làm bài thi, các mục như số báo danh trong đề thi, giấy thi phải được ghi đầy đủ. Nếu có sai sót, thí sinh phải báo ngay cho cán bộ coi thi, chậm nhất là 15 phút sau khi phát đề.

Thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định ghi trong Giấy báo dự thi để làm thủ tục dự thi; xuất trình Giấy chứng minh nhân dân và nhận Thẻ dự thi; nếu thấy có những sai sót về họ, đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, phải báo cáo ngay cho cán bộ của Hội đồng thi để xử lý kịp thời;thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó. Khi nộp bài thi, thí sinh phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký xác nhận vào Phiếu thu bài thi. Không làm được bài cũng phải nộp tờ giấy thi, Phiếu TLTN, không nộp giấy nháp.

Thí sinh cũng có thể mang các máy tính cầm tay thông dụng (làm được các phép tính số học, các phép tính lượng giác và các phép tính siêu việt) vào phòng thi như: Casio FX 570 MS, FX 570 ES, FX 570 ES Plus, FX 570 VN Plus…

Lịch thi THPT quốc gia năm 2015:

Các môn tự luận thi 180 phút, các môn trắc nghiệm thi 90 phút (môn ngoại ngữ thi trắc nghiệm và viết).

 

Ngày 25/09 năm 2018 | Tin tức | Tag: