Sở GDĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn nguyện vọng 3 vào 9 trường THPT công lập

Sở GDĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn nguyện vọng 3 vào 9 trường THPT công lập: Đây là những trường THPT công lập sau khi tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 đều còn thiếu chỉ tiêu. Sở GDĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn nguyện vọng 3 vào 9 trường THPT công lập Cụ thể, Trường THPT Tây Hồ có mức điểm chuẩn nguyện vọng 2 là 46,5 thì điểm nguyện vọng 3 tăng lên thành 48,5 điểm;...

Có thể bạn quan tâm:

Sở GDĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn nguyện vọng 3 vào 9 trường THPT công lập: Đây là những trường THPT công lập sau khi tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 đều còn thiếu chỉ tiêu.

Sở GDĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn nguyện vọng 3 vào 9 trường THPT công lập

Cụ thể, Trường THPT Tây Hồ có mức điểm chuẩn nguyện vọng 2 là 46,5 thì điểm nguyện vọng 3 tăng lên thành 48,5 điểm; Trường THPT Trương Định từ mức nhận hồ sơ xét tuyển 43 điểm nhảy vọt điểm chuẩn nguyện vọng 3 là 50 điểm; THPT Đại Mổ từ mức nhận hồ sơ xét tuyển 38,5 điểm nhảy lên mức điểm chuẩn nguyện vọng 3 là 45,5. Trường THPT Lý Tử Tấn đưa ra mức xét tuyển 29,5 còn điểm chuẩn nguyện vọng 3 là 44,0 điểm.  Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội: 8h00 ngày 7/7/2015, nhà trường thông báo Danh sách học sinh trúng tuyển nguyện vọng 3 vào trường. Học sinh trúng tuyển nguyện vọng 3 nộp hồ sơ vào trường từ 8h00 đến 17h00 ngày 7/7/2015.

Dưới đây là điểm chuẩn nguyện vọng 3 (NV3) của 9 trường THPT công lập của Hà Nội:

Trường THPT Điểm chuẩn

nguyện vọng 3

Ghi chú
Tây Hồ 48,5 Tuyển NV3 khu vực 1
Trương Định 50,0 Tuyển NV3 khu vực 2,4
Đại Mỗ 45,5 Tuyển NV3 khu vực 3,7
Tự Lập 33,5 Tuyển NV3 toàn thành phố
Minh Quang 30,0 Tuyển NV3 toàn thành phố
Bắc Lương Sơn 32,5 Tuyển NV3 toàn thành phố
Vân Tảo 42,5 Tuyển NV3 toàn thành phố
Lý Tử Tấn 44,0 Tuyển NV3 toàn thành phố
Đại Cường 31,5 Tuyển NV3 toàn thành phố

Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển NV 3 vào lớp 10

Sáng nay (7/7), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tiếp tục công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 3 vào lớp 10 THPT công lập năm học 2015-2016.

Phụ huynh xếp hàng, đội nắng đăng kí cho con vào lớp 10

Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Điểm môn Văn cao nhất là 9,25

Căn cứ vào danh sách học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và danh sách học sinh dự tuyển nguyện vọng 3 vào lớp 10 các trường THPT năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tiếp tục công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 3 vào lớp 10 THPT công lập như sau:

Điểm chuẩn trúng tuyển NV 3 vào lớp 10.

Căn cứ vào điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 2, hiệu trưởng các trường THPT công lập tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hướng dẫn tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Sở lưu ý, 8h ngày 7/7, nhà trường thông báo Danh sách học sinh trúng tuyển nguyện vọng 3 vào trường.

Học sinh trúng tuyển nguyện vọng 3 nộp hồ sơ vào trường từ 8h đến 17h ngày 7/7.

 

 

 

 

 

Ngày 10/10 năm 2018 | Tin tức | Tag: