Top 1 13/10/2015 19h00: Việt Nam vs Thái Lan sân Mỹ Đình