Tag: Big Bang và EXO

Big Bang và EXO chuyển từ “thù hoá bạn” như thế nào?

Big Bang và EXO chuyển từ “thù hoá bạn” như thế nào?

Big Bang và EXO chuyển từ "thù hoá bạn" như thế nào? Từ trước đến nay, nghệ sĩ nhà YG và SM được fan mặc định “không đội trời chung”. Ngoài những sân khấu biểu diễn chung, hầu như các nhóm nhạc của hai nhà không hề có bất kì quan hệ bạn bè nào. Cũng vì thế, là hai...