Tag: cập nhật iTunes 12.1

Apple chính thức phát hành iTunes 12.1 với widget mới trong Notifications Center

Apple chính thức phát hành iTunes 12.1 với widget mới trong Notifications Center

Apple chính thức phát hành iTunes 12.1 với widget mới trong Notifications Center: iTunes 12.1 cũng được cải tiến hiệu suất khi đồng bộ với iPhone, iPad, và iPod touch. iTunes 12 sở hữu một thiết kế hoàn toàn mới so với các phiên bản iTunes cũ. >> Đánh giá xe Audi A8L của Hồ Ngọc...