Top 1 ‘Cha và con và…’ – sức mạnh câu chuyện làm nên hào quang – VnExpress Giải Trí