Top 1 Chân Tử Đan bị đao xém qua mũi khi đóng phim – VnExpress Giải Trí