Tag: đại học kinh tế quốc dân công bố điểm thi 2015

Danh sách các trường đã công bố điểm thi đại học 2015

Danh sách các trường đã công bố điểm thi đại học 2015

Danh sách các trường đã công bố điểm thi đại học 2015: Theo thống kê, có khoảng 13% số thí sinh bị điểm liệt. Riêng môn Lịch sử có hơn 50 bài thi đạt từ điểm 7-9, không thí sinh bị điểm liệt. Theo lãnh đạo sở, cụm thi do Sở GD-ĐT Khánh Hoà chủ trì có khoảng trên 50%...