Top 1 Đài TVB dùng mạng xã hội ‘dụ’ giới trẻ Việt xem phim bộ – VnExpress Giải Trí