Top 1 ‘Sao Mai’ Lương Nguyệt Anh tốt nghiệp đại học với điểm cao – VnExpress Giải Trí