Top 14 ‘The Avengers 2’ chiếu ở Việt Nam sớm hơn Mỹ một tuần – VnExpress Giải Trí