Top 1 ‘Tiểu Long Nữ’ Phan Nghinh Tử tái ngộ ‘Dương Quá’ – VnExpress Giải Trí