Tag: tin tức KPOP

Các diễn viên, Ca sĩ Hàn Quốc kết hôn với “thường dân”

Các diễn viên, Ca sĩ Hàn Quốc kết hôn với “thường dân”

Các diễn viên, Ca sĩ Hàn Quốc kết hôn với "thường dân": Rất nhiều những diễn viên truyền hình, điện ảnh của Hàn Quốc quyết định kết hôn với diễn viên khác. Điều này có thể là một lợi thế trong mối quan hệ vì cả hai bên đều biết về lịch trình dày đặc, khắt...