Tag: xem phim Angry Mom

Phim Hàn 2015: Xu hướng xuất hiện những anh chàng tốt bụng, dễ tính

Phim Hàn 2015: Xu hướng xuất hiện những anh chàng tốt bụng, dễ tính

Phim Hàn 2015: Xu hướng xuất hiện những anh chàng tốt bụng, dễ tính. Jang Geu Rae của “Misaeng”, Ho Gu của phim “Ho Gu’s Love”, Han In Sang trong phim “Heard It Through the Grapevine”,Park No Ah trong “Angry Mom”,Cha Do Hyun trong “Kill Me, Heal Me” là những kiểu nhân vật được khai thác...