Tag: Xem phim Reply 1988

Reply 1988 đi đến hồi kết nhưng vẫn chưa quyết định vai Nam chính?

Reply 1988 đi đến hồi kết nhưng vẫn chưa quyết định vai Nam chính?

Reply 1988 đi đến hồi kết nhưng vẫn chưa quyết định vai Nam chính: Tuần này, bộ phim sẽ không chiếu thêm 2 tập mới, lý do được đưa ra là nhà sản xuất muốn hoàn chỉnh lại kết phim để đưa tới khán giả cái kết hoàn mỹ nhất. Thế nhưng, nhà sản xuất Reply 1988 lại đưa...