Thang điểm và đáp án đề thi môn toán vào lớp 10 tại Hà Nội

Thang điểm và đáp án đề thi môn toán vào lớp 10 tại Hà Nội: Gợi ý Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 của thầy Hà Sỹ Tiến, giáo viên môn Toán trường THPT Lê Lợi (Thanh Hóa). Theo nhận định của thầy Tiến, đề thi môn Toán tương đối khó với các học sinh, đặc biệt những câu cuối. Thầy Tiến cho rằng, đề thi hay, có tính phân loại học sinh rất...

Có thể bạn quan tâm:

Thang điểm và đáp án đề thi môn toán vào lớp 10 tại Hà Nội: Gợi ý Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 của thầy Hà Sỹ Tiến, giáo viên môn Toán trường THPT Lê Lợi (Thanh Hóa). Theo nhận định của thầy Tiến, đề thi môn Toán tương đối khó với các học sinh, đặc biệt những câu cuối. Thầy Tiến cho rằng, đề thi hay, có tính phân loại học sinh rất tốt…

Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 năm 2015 tại Hà Nội:

   Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 năm 2015 tại Hà Nội - Ảnh 1   Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 năm 2015 tại Hà Nội - Ảnh 2   Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 năm 2015 tại Hà Nội - Ảnh 3   Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 năm 2015 tại Hà Nội - Ảnh 4   Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 năm 2015 tại Hà Nội - Ảnh 5   Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 năm 2015 tại Hà Nội - Ảnh 6

Báo Người đưa tin giới thiệu Gợi ý Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 của thầy Hà Sỹ Tiến, giáo viên môn Toán trường THPT Lê Lợi (Thanh Hóa). Theo nhận định của thầy Tiến, đề thi môn Toán tương đối khó với các học sinh, đặc biệt những câu cuối. Thầy Tiến cho rằng, đề thi hay, có tính phân loại học sinh rất tốt…

Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2015 tại Hà Nội:

   Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 năm 2015 tại Hà Nội - Ảnh 7

Ngày 26/12 năm 2019 | Tin tức | Tag: . . . .