Tỉnh Thừa Thiên Huế công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT

Tỉnh Thừa Thiên Huế công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT. Điểm chuẩn vào Trường THPT Nguyễn Huệ như sau: Tiếng Anh 41,8 điểm; tiếng Pháp là 36,1; tiếng Nhật 36,3. Tổng số học sinh đủ điểm vào trường có 589 học sinh/ 585 chỉ tiêu, tăng 4 chỉ tiêu do đồng điểm. Điểm chuẩn vào Trường THPT Hai Bà Trưng như sau: Tiếng Anh 44,7 điểm; tiếng Nhật 38,4. Tổng số học sinh đủ điểm vào trường là 583/ 588 chỉ tiêu.

Tra điểm thi vào lớp 10 tại HCM

Tỉnh Thừa Thiên Huế công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT

Sở GD-ĐT Thừa Thiên-Huế vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2015-2016 vào các trường THPT có thi tuyển trên địa bàn tỉnh.  Theo đó, điểm chuẩn vào Trường THPT chuyên Quốc học như sau: Chuyên toán 31,9 điểm; chuyên văn 29,65; chuyên Anh 32,75; chuyên lý 34,1; chuyên hóa 32,4; chuyên sinh 34,25; chuyên sử 26,4; chuyên địa 30,3; chuyên tin 31,7; chuyên Pháp 31,5; chuyên Nhật 29,12.

  • Điểm chuẩn vào Trường THPT Nguyễn Huệ như sau: Tiếng Anh 41,8 điểm; tiếng Pháp là 36,1; tiếng Nhật 36,3. Tổng số học sinh đủ điểm vào trường có 589 học sinh/ 585 chỉ tiêu, tăng 4 chỉ tiêu do đồng điểm.
  • Điểm chuẩn vào Trường THPT Hai Bà Trưng như sau: Tiếng Anh 44,7 điểm; tiếng Nhật 38,4. Tổng số học sinh đủ điểm vào trường là 583/ 588 chỉ tiêu.
  • Trường THPT Nguyễn Trường Tộ: Tiếng Anh 36,8 điểm; tiếng Pháp 30. Tổng số học sinh đủ điểm vào trường có 363/360 chỉ tiêu.
  • Điểm chuẩn vào Trường THPT Cao Thắng 26,8 điểm; Trường THPT Phú Bài 21,5 điểm; Trường THPT Thuận An 18,1 điểm. Trường Dân tộc Nội trú tỉnh có 95 học sinh/100 chỉ tiêu.
  • Ngoài ra, có 272 học sinh đậu nguyện vọng 2. Trong đó, Trường THPT Nguyễn Huệ có 3 học sinh; Nguyễn Trường Tộ 125 học sinh; Cao Thắng 144 học sinh.

Tag:
Loading...