Tra điểm thi, điểm chuẩn đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQGHN năm 2015

Tra điểm thi, điểm chuẩn đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQGHN năm 2015: Phương án xét tuyển: Điểm trúng tuyển theo ngành kết hợp với điểm trúng tuyển vào trường, nếu thí sinh đủ điểm trúng tuyển vào trường nhưng không đủ điểm trúng tuyển vào ngành theo nguyện vọng 1 đã đăng ký sẽ được chuyển ngành sang nguyện vọng 2, 3 nếu đủ điểm và còn chỉ tiêu tuyển sinh. Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.

Tra điểm thi, điểm chuẩn đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQGHN 2015

Tra điểm thi, điểm chuẩn đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQGHN năm 2015
Tra điểm thi, điểm chuẩn đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQGHN năm 2015

STT

Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Khoa Toán – Cơ – Tin học 220

1

Toán học 52460101

70

2

Toán cơ 52460115

30

3

Máy tính và khoa học thông tin 52480105

120

Khoa Vật lý 200

4

Vật lý học 52440102

120

5

Khoa học vật liệu 52430122

30

6

Công nghệ hạt nhân 52520403

50

Khoa Khí tượng – Thủy văn – Hải dương học 120

7

Khí tượng học 52440221

60

8

Thủy văn 52440224

30

9

Hải dương học 52440228

30

Khoa Hóa học 210

10

Hoá học 52440112

90

11

Công nghệ kỹ thuật hoá học 52510401

70

12

Hoá dược 52720403

50

Khoa Địa lý 110

13

Địa lý tự nhiên 52440217

50

14

Quản lý đất đai 52850103

60

Khoa Địa chất 130

15

Địa chất học 52440201

40

16

Kỹ thuật địa chất 52520501

30

17

Quản lý tài nguyên và môi trường 52850101

60

Khoa Sinh học 200

18

Sinh học 52420101

90

19

Công nghệ sinh học 52420201

110

Khoa Môi trường 180

20

Khoa học môi trường 52440301

80

21

Khoa học đất 52440306

40

22

Công nghệ kỹ thuật môi trường 52510406

60

Tổng cộng chỉ tiêu:

1.370

Bình luận
0

Bình luận